Hopp til innhold

Lege dømt for grovt bedrageri

En tidligere fastlege i Sarpsborg er dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri av minst 7,3 millioner kroner.

Sarpsborg tingrett

DØMT: Mannen måtte møte i Sarpsborg tingrett over flere dager i januar og februar. Mandag fikk han dommen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Legen fikk dommen forkynt i Sarpsborg tingrett mandag formiddag. I tillegg til fengselsdommen på fire år, må han tåle inndraging av 2,3 millioner kroner og betale 200.000 kroner i saksomkostninger.

Thorer Ytterbøl

FORSVARER: Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl har forsvart den tidligere fastlegen i retten.

Foto: Siw Mariann Strømbeck/NRK

Dommen et ett år kortere enn påstanden til aktor, politiadvokat Jan Schei.

Mannen nektet straffskyld for grovt bedrageri, men erkjente delvis straffskyld for brudd på bokføringsloven.

– Han har hele tiden bedyret sin uskyld og det preger også hans reaksjon i dag. Det er ikke tatt noe endelig standpunkt til om anke av dommen, men jeg vil formode det, sier hans forsvarer Thorer Ytterbøl til NRK.

– Betydelig økonomisk skade

Ifølge dommen skal den tidligere fastlegen jevnlig ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandlinger som ikke hadde foregått på den angitte datoen.

Politiet mente dessuten at pasienter ikke hadde blitt undersøkt eller behandlet i samsvar med innsendt refusjonskrav og at fastlegen hadde krevd refusjon for ikke utførte laboratorieprøver.

Bedrageriet skal ifølge tiltalen har voldt betydelig økonomisk skade for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og at det anses som grovt blant annet fordi han har utnyttet sin stilling som lege.

Kravene dannet grunnlag for utbetaling av minst 7,3 millioner kroner.

Legen er også dømt for å ha avgitt falsk forklaring, for å ha oppgitt helt eller delvis uriktige opplysninger i pasientens legejournaler og for å ha unnlatt å bokføre alle opplysninger som var nødvendige.

Han skal tilnærmet daglig foretatt reduksjoner i tidligere registrerte regnskapsbilag i forhold til hva enkelte pasienter faktisk har betalt i egenandel. I perioden fra juli 2010 til januar 2015 skal han ha unndratt 306.205 kroner på denne måten.

Omfattende etterforskning

Saken ble først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad i januar 2015. Legen ble da etterforsket for økonomiske misligheter, etter at HELFO anmeldte ham til politiet.

Politiadvokat Jahn Schei understreket overfor NRK at etterforskningen ikke dreide seg om hvordan legen har behandlet sine pasienter.

I august i fjor ble legen siktet for bedrageri av et millionbeløp, og i november samme år ble det tatt ut tiltale for grovt bedrageri av 7,8 millioner kroner.

Det var en omfattende etterforskning som resulterte i at det ble tatt ut tiltale mot mannen. Politiet sendte blant annet ut brev til 400 pasienter og ba dem om å oppgi hvilke legetimer de hadde hatt hos legen over en tidsperiode.

Hele 53 vitner avga sin forklaring til Sarpsborg tingrett, i saken som ble holdt fra 16. januar til 7. februar.

Legen hadde på et tidspunkt rundt 2300 pasienter, og flere av hans pasienter sendte ham støttemeldinger via Facebook da tiltalen ble kjent.