Ledighetstallene lyver

Arbeidsledige Mustafa ble sendt på datakurs av NAV og er derfor ikke lenger registrert som ledig. Innvandrere som kommer på arbeidstiltak forsvinner fra ledighetsstatistikken.

- Det er effektivt. Man lærer noe nytt som er nyttig, sier Mustafa fra Somalia.

Sammen med andre arbeidsledige innvandrere er han på datakortkurs på Reaktorskolen i Oslo. Han er sendt på kurs av NAV Oslo i håp om at det vil gi kunnskap som skal få ham ut i jobb.

Medelev Rabi Egul fra Pakistan er optimist.

- Jeg kjenner mange det har hjulpet for, og det er derfor jeg valgte den veien selv også - for å komme videre, sier hun.

Ikke med i statistikken

Men foreløpig er både Egul og Mustafa uten jobb. Likevel er de ikke med i den offisielle ledighetsstatistikken. Da de begynte på arbeidstiltak, forsvant de nemlig samtidig fra statistikken.

Nedgangen i antallet arbeidsledige innvandrere i Oslo og Akershus er altså ikke like god som tallene tilsier. NAVs tall viser at arbeidsledigheten har sunket nesten like mye for innvandrere som for etniske nordmenn det siste året.

Men 25 % av innvandrerne som har gått ut av ledighetsstatistikken, har ikke fått seg jobb, men gått over på arbeidstiltak. Da blir de ikke lenger registrert som ledige.

- Nokså begrenset effekt

Og langt fra alle som kommer på arbeidstiltak, får jobb. For mange blir det med håpet, tror Anne Britt Djuve, som er forsker ved FAFO.

- Erfaringsmessig er dessverre effekten av tiltak nokså begrenset. Blant deltakere på praksisplasstiltaket og AMO-kurs, er det kanskje 35- 40% som går over i arbeid, litt avhengig av hvilken landgruppe vi snakker om. For gruppa som ikke har gått på tiltak i det hele tatt, ligger tallet på 30 - 35 %, så effekten av tiltaket er nokså beksjeden, sier hun.

Dermed blir de gode tallene fra SSB ikke like skinnende. Spesielt nedgangen i arbeidsledigheten blant afrikanere er misvisende.

- Den er nesten i sin helhet forklart ved en økning i deltakelse på arbeidsmarkedstiltak, forklarer Djuve.

Mener kursene hjelper

Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo er imidlertid ikke enig i at ledighetstallene er feil.

Hun mener at kursene de arrangerer, er godt tilpasset både brukerne og arbeidsgiverne, og at det gode arbeidsmarkedet etter hvert også vil tilgodese innvandrerne.

- Målsettingen med alle disse tiltakene er å få folk i varig arbeid, så det tror vi da på. Det finnes sikkert mange forklaringer på hvorfor vi ikke har fått så mange innvandrere ut. Uansett er det jo sånn at en del av dem trenger tiltak, opplæring og tilpasning til det arbeidslivet de skal ut i, så uansett er det positivt med dette høye tiltakstallet, mener hun.

Håper kursbevis gir jobb

Rabi Egul og Mustafa har vært lenge utenfor arbeidslivet, men fra den dagen de gikk inn i klasserommet på Reaktorskolen, gikk de samtidig ut av statistikken som helt arbedsledig.

Nå håper begge å lære så mye at de kan vinke farvel til tilværelsen som arbeidsledig - og ikke bare på papiret.

- Første dagen jeg kom, var det rett på sak: "Nå skriver vi en søknad". Det var litt vanskelig for meg som ikke hadde vært så mye borti data før, men jeg skjønte det etter hvert. Jeg har lyst til å gjøre mange ting. Jeg liker å jobbe som tolk, det har jeg gjort en del privat, og så har jeg lyst til å jobbe som lærerassistent, sier Egul.