Hopp til innhold

Lettere å få hjelp med depresjon

Nå får Sarpsborg et lavterskeltilbud til folk som sliter med angst og depresjon. En telefon kan være nok til å komme i gang med hjelp.

Vindu mann depresjon

Sarpsborg kommune får nå et lavterskeltilbud til mennesker med angst og depresjon.

Foto: Flickr / wakingphotolife (CC BY-NC-ND 2.0)

Tolv norske kommuner har vært med på et pilotprosjekt som heter «Rask helsehjelp». Nå utvides tilbudet til ytterligere fire kommuner, og Sarpsborg er en av dem.

– Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for dem som har angst og depresjon av lettere til moderat grad, og eventuelt med søvnproblemer i tillegg, forklarer prosjektleder i Sarpsborg kommune, Eli-Anne Willard.

En gruppe som får for lite hjelp

– Har ikke de allerede et tilbud via fastlegen sin og videre?

Eli-Anne Willard

Eli-Anne Willard er prosjektleder i Sarpsborg kommune.

Foto: Privat

– Det kan du si at de har, men samtidig har Helsedirektoratet sagt noe om at det er en målgruppe som får lite helsehjelp. Det er mennesker som kan være sykemeldt over en tid og som gjerne skulle ha fått en bedre helsetjeneste. Det er bakgrunnen for å etablere dette, for å prøve ut om det virksomt. Det er en modell fra England, med gode resultater der, forteller Willard.

Rask er et sentralt stikkord. Det er en tjeneste hvor mennesker kan ta kontakt på egenhånd, uten henvisning. De kan også få hjelp fra fastlegen for å ta kontakt.

– Vi skal være raskt på, du skal få tilbakemelding helst innen 48 timer når du har ringt til oss eller skrevet noen ord til oss. Og vi skal gjerne komme i gang med samtaler i løpet av en til to uker, sier Willard.

Vil unngå køer

– Det skal ikke være noen køer her?

– Nei, det er det vi håper på. Vi skal arbeide for å unngå det.

De som ønsker hjelp kan ringe en kontakttelefon kommunen allerede har på lavterskeltilbudet for psykisk helse. Der vil de treffe en fagperson.

– Så tar vi kontakt tilbake, helst innen en til to uker, så får vi vurdert sammen med vedkommende om dette er en riktig tjeneste. Og hvis ikke, hjelper vi dem videre. Det er jo en del andre psykiske helsetjenester, og vi er godt kjent med hva som finnes i Sarpsborg, sier Willard.

Redusere sykefravær

– Hvilke resultater ønsker man å få ut av prosjektet?

– Vi ønsker at flere mennesker skal få hjelp og gjerne få redusert sykefraværet. For vi har tro på at det å holde seg i jobb er med på å påvirke den psykiske helsa. Det å få samtaler parallelt i en sånn periode kan være nyttig.

Det er altså tolv pilotkommuner som startet opp i fjor.

– De kan vise til stor etterspørsel og gode resultater. De tolv kommunene har mange fornøyde brukere, mennesker som kjappere har kommet seg ut i jobb igjen og samtidig raskt har fått hjelp.

I Sarpsborg er prosjektet knyttet til kompetansesenteret for rus og psykisk helse, som allerede er etablert i byen. Byens fastleger har fått informasjon. Offisiell åpning er 1. september, men kontakttelefonen er allerede i drift.