Lav lederlønn

Ledere i Østfold tjener under gjennomsnittet.

Penger

MARKED OG KOMMUNESTØRRELSE. Både bedriftens markedssituasjon og størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp.

Foto: /Montasje Rainer Prang / NRK

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder.

Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer har gjort for organisasjonen "Lederne" er det betydelige geografiske forskjeller på norske lederlønninger.

De høyeste lønningene finner man i og rundt hovedstaden, og i områder med olje- og gassvirksomhet.

I Østfold ligger lederlønninger på 463 800 kroner, og dette er 10 prosent lavere enn landsgjennomsnittet, viser ny undersøkelse.

Norsk Ledelsesbarometer er basert på en undersøkelse blant 2 745 norske ledere fra hele landet.

Markedssituasjon og kommunestørrelse

Norgeskart med Svalbard

10 PROSENT LAVERE ENN LANDSGJENNOMSNITTET. I Østfold ligger lederlønninger på 463 800 kroner.

Foto: Ingrid Wold / NRK

- Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene.

- Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i "Lederne".

Også størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp, viser undersøkelsen.

Mens lederlønninger i en kommune med over 50 000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innbyggere gjennomsnittlig 529 100 kroner.

Innlandet sakker akterut

De lederne i landet som tjener mest jobber i Oslo, og mottar i snitt 10 prosent over landsgjennomsnittet.

På bunnen av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet.

Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer, sier at funnene er åpenbare.

Stugu forteller at oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet.

- Dette skyldes mest sannsynlig at næringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse områdene opplever et generelt høyere press på arbeidsmarkedet, sier Stugu.Kilde: Pressenytt