Hopp til innhold

Lastebileiere frykter flere ulykker

Byrådet vil gjøre hele Oslo til avgiftssone for forurensende tungtrafikk. Lastebileierne tror flere vil velge omkjøringsveier med større ulykkesrisiko.

Lastebiler på E6

Lastebiler uten den nyeste renseteknologien må kjøpe oblat for å kjøre inn i Oslo, hvis byrådet får det som de vil.

Foto: Tomas Berger/NRK

Tunge kjøretøy betaler allerede i dag tredobbel pris for å kjøre gjennom bomringen. Når kulda setter inn neste vinter kan mange lastebiler bli belastet med enda en avgift på bygrensa.

Oslo har lenge bedt staten om lovhjemmel til å innføre permanente lavutslippssoner. Saken er for tiden til behandling i Vegdirektoratet, mens Arbeiderpartiet har fremmet et privat forslag på Stortinget for å få fortgang i arbeidet.

Nå har byrådet bedt Bymiljøetaten lage ferdig regler slik at sonen kan innføres med det samme staten gir klarsignal.

– Oslo er utålmodige, og vi vil ha muligheten til å innføre permanente lavutslippssoner allerede fra neste vinter, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hele Oslo avgiftssone

Byrådet vil i første omgang ha en sone som omfatter hele Oslo og som rammer tungtrafikken.

Avgiften skal graderes etter faktiske utslipp. Det vil trolig bety at lastebiler som tilfredsstiller de strengeste utslippskravene (Euro 6) slipper unna, mens biler eldre enn et par år må betale.

Miljøbyråden ser for seg en oblatordning etter modell fra piggdekkgebyret.

– For å si det enkelt så handler det om å få printet ut noen klistremerker eller at folk kan sende en sms for å få et oblat som tilsvarer hvor miljøvennlig kjøretøyet deres er.

– Det er for å gjøre det så enkelt at vi kan innføre det allerede fra neste år, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Økt ulykkesrisiko

Norges Lastebileierforbund (NLF) er i utgangspunktet positive til å straffe de mest forurensende lastebilene i sentrale deler av Oslo, innenfor ring 2 eller eventuelt ring 3.

Men forslaget om å la sonen omfatte hele kommunen, inkludert gjennomfartårer som E6 og E18, kom svært overraskende på fylkesleder i NLF Oslo og Akershus, Harry Nilsen.

Harry Nilsen, NLF Oslo og Akershus og Lan Marie Nguyen Berg

Harry Nilsen i NLF Oslo og Akershus møtte nylig miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og viste blant annet fram ulike drivstoffalternativer. Nilsen var også positiv til restriksjoner i bykjernen. Han er derfor overrasket over at byrådet vil gjøre hele Oslo til avgiftssone

Foto: Johan Kristian Bjerke / NLF

– Hvis prisen blir høy for Euro 5- og Euro 4-bilene, vil det bety at de finner seg andre veier.

– Veistandarden utenom Oslo er for dårlig, og det kan bety flere ulykker, sier Harry Nilsen.

– Det betyr også at Oslo dytter økte utslipp over på nabokommunene, og det er jo en dårlig løsning, legger han til.

Økt ulykkesrisiko på omkjøringsveiene var også en av grunnene til at Statens Vegvesen sa nei til dieselforbud på sterkt forurensede dager da Oslo bystyre vedtok dette for første gang i 2012.

– Luftforurensning er et problem over hele byen vår, sier Lan Marie Nguyen Berg og nevner Groruddalen som eksempel.

– Dette er et tiltak vil vet har fungert mange steder i Europa. Et naturlig neste skritt vil være å også se på utslipp fra personbiler og hvordan vi kan differensiere mellom dem, sier miljøbyråden.