Lastebil stoppet: Manglet bremser

Torsdag stanset Statens vegvesen et norsk vogntog som manglet bremser på fire hjul. En bremsetest viste at vogntoget ville brukt mer enn lengden av en fotballbane på å bremse hvis den holdt en fart på 80 kilometer i timen.

Kravet for bremselengde i 80 kilometer i timer er 56 meter, vogntogets bremselengde viste 157 meter. Vogntoget ble avskiltet.

Et hvitt skjema med flere kontrollpunkter og tall, Enkelte av tallene er markert med gul penn. Nederst står det med håndskrift 4 hjul uten brems, meget svak brems
Foto: Statens vegvesen