Hopp til innhold

Lars Ole er helleristningsjeger

Det finnes fortsatt mange ukjente spor fra fortiden, mener Lars Ole Klavestad.

Lars Ole Klavestad

Lars Ole Klavestad bruker tiden sin på å lete etter både kjente og ukjente helleristninger i Østfold.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

I Østfold finnes det flest helleristninger i hele landet og bergkunsten er en del av fylkets identitet.

Men det er fortsatt mange ukjente spor fra fortiden å finne der ute, sier Lars Ole Klavestad.

Han er landskapsarkitekt og ansatt i kulturminneseksjonen til Østfold fylkeskommune. Fritiden bruker han til å løse gåter og lete etter spor som har ligget skjult i over 2000 år.

– Det gjør noe med deg når man finner større felt, sier han entusiastisk.

Tyder tegninger fra 1800-tallet

Martin Arnesen

Martin Arnesen var en av de første i Østfold til å dokumentere helleristninger.

Foto: Haldenforfattere gjennom 300 år

Han er lidenskapelig interessert i kulturminner og spesielt bergkunst fra bronsealderen. Selv har han oppdaget 20 nye helleristningsfelt.

Nå leter han i et området i Årumskogen i Fredrikstad og han tror det er mulig å finne nye helleristningsfunn

– Her kan jeg gå og finne nye hvis jeg vil det. Vi får se om vi finner noen som ikke har vært kjent tidligere.

For mange år siden oppdaget han også Martin Arnesen. Arnesen var lærer på Fredrikshald skole i Halden fra 1859 og en av de første til å dokumentere helleristningene i Østfold.

Men fordi de ikke hadde GPS på 1800-tallet ble funnstedene notert ned med ord og tegninger på ark.

Les også:

Helleristninger ble hugget bort

Det å tyde disse tegningene for å finne tilbake til helleristningene Arnesen fant er noe av det Klavestad ble fascinert av.

– Femtisju skritt i sydvest for den før opptegnede ved stolpeboden.

Det er jo som en 140 år gammel rebus, smiler han, mens han ser på en av Arnesens tegninger.

Akkurat denne tegningen er allerede tolket og gjenfunnet. Med den er et godt eksempel på hvor viktig det er å dokumentere funn – for her har noen hugget bort ristningene for lenge siden.

– To skip med masse mennesker om bord har blitt hugget vekk. Det var en fenomenal oppgave Martin Arnesen hadde med å dokumentere alt sammen.

Les også:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lars Ole Klavestad

Lars Ole Klavestad forsøker å tyde tegningene til Martin Arnesen.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Vil komme nærmere svaret på gåten

Lars Ole Klavestad

Denne skålgropen er ikke kjent fra før, mener Klavestad.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Men tilbake til Lars Ole Klavestad egne lille ekspedisjon i Årumskogen. Klarer han å finne spor etter oldtidens østfoldinger?

– Her var vi heldige. Her er det en stor skålgrop som ikke er kjent i det hele tatt!

En skålgrop som han mener er menneskeskapt og som ingen tidligere har kjent til.

Funnet registrerer han i et nasjonalt register gjennom fylkeskommunen.

Han er sikker på at det fremdeles finnes flere uoppdagede spor fra fortiden, og at man kanskje en dag kommer nærmere et svar på gåten om hvorfor de hugget i steinen.

– Den forskingen som eventuelt gjøres på helleristninger fremover, vil kunne bringe nye forhold for dagen, sier han.