Hopp til innhold

Langt skritt nærmere Ullevål-nedlegging

Etter sju år med utredninger vedtok Helse Sør-Øst å bygge nye sykehus på Aker og Gaustad og legge ned Ullevål.

Ullevål sykehus

LEGGES NED: Primærvedtaket i Helse Sør-Øst innebærer at Ullevål sykehus blir lagt ned.

Foto: Anders Fehn / NRK

Vedtaket ble gjort mot ansattrepresentantenes stemmer. De ville ha en skikkelig utredning av å bygge ut Ullevål i stedet for Gaustad.

Et halmstrå for Ullevål-tilhengerne er at styret også fulgte anbefalingen fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus om å «belyse» utbygging på Ullevål.

Avledningsmanøver?

Lofthus har ikke villet svare på hva «belyse» betyr i forkant av styremøtet. Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.

– Ullevål har vært med i ganske mange av de tidligere utredningene som Oslo universitetssykehus har gjennomført, sa Lofthus i styremøtet.

– Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, sa Helse Sør-Øst-sjefen.

Cathrine Lofthus og Svein Gjerdrem

FIKK VILJEN SIN: Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Svein Gjedrem, som er styreleder i Helse Sør-Øst, sier at å belyse betyr at de skal snakke og høre på hva de ansatte synes. Men han er klar på at Oslos befolkning trenger et bedre tilbud enn det som er i dag.

– Hovedelementet her er at i Oslo er det virkelig nødvendig å bygge mye for å få en forsvarlig standard på det tilbudet Oslos befolkning har, sier Gjedrem.

Han mener derfor at det beste for Oslos befolkning er at det investeres i nye sykehus på Aker og Gaustad.

Video Gjedrem om oljefondet

ALTERNATIV: Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, mener det beste alternativet for Oslos befolkning er å legge ned Ullevål sykehus.

Foto: Nyhetsspiller

– Det er det beste prosjektet vi ser for Oslo. Det nødvendig, og det er Oslo sin tur til store investeringer. Oslo har den verste bygningsmassen. På mange måter er det et dårlig tilbud til Oslos befolkning, så det er påkrevet å bygge i Oslo, sier Gjedrem.

Han mener også at de andre alternativene de har sett på, ikke har den økonomiske bæreevnen.

– Vi skal prøve å belyse Ullevål litt bedre for å være sikre på at det ikke er ett eller annet alternativ som kan redde Ullevål, sier Gjedrem.

Skjebnedag

Styret i Helse Sør-Øst var i dag samlet ved helseforetakets hovedkontor på Hamar for å gi grønt lys for å fortsette planleggingen av to nye, store og moderne sykehus i Oslo.

Planene innebærer et stort regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad, som også blir lokalsykehus for flere bydeler i Oslo.

Dessuten skal det bygges et nytt, stort lokalsykehus på Aker, der det gamle sykehuset ble lagt ned i 2010.

Gaustad skisse

76 METER: Sykehustårnene på Gaustad har møtt sterk motstand. Helse Sør-Øst jobber nå med lavere bygninger. Det betyr trolig at det må bygges nærmere gamle og fredede Gaustad sykehus.

Foto: Ratio/Arkitema

Frykter for fagmiljøer

Ullevål skal legges ned og den attraktive eiendommen på sikt selges. Virksomheten skal fordeles mellom de to nye sykehusene.

Nedleggelsen av Ullevål sykehus har møtt massiv motstand fra tillitsvalgte og mange fagmiljøer.

Ullevål sykehus

MISFORNØYDE: Aksjonistene var ikke fornøyde etter møtet.

Foto: Camilla Skarra / NRK

Frykten er at behandlingskapasiteten ved Oslo-sykehusene skal bli for dårlig og at viktige fagmiljøer skal bli splittet opp. Det gjelder særlig føde- og barseltilbud, akuttberedskap og kreftbehandling.

Sykehusbyråkratene argumenterer på sin side med at viktige funksjoner som i dag er fordelt på flere steder, i framtida blir samlet på Gaustad.

Protestbannere på styrerommet i Helse Sør-Øst

PROTEST: Aksjonen Redd Ullevål hadde hengt opp bannere rett utenfor glassveggene til styrerommet på Hamar.

Foto: Camilla Skarra / NRK

Rolf Kåresen, leder i folkeaksjonen Redd Ullevål og tidligere sjeflege på Ullevål sykehus, mener de ikke har fått noe svar fra Lofthus på spørsmålet sitt.

– Hva mener man med å «belyse»?

– Vårt svar er veldig enkelt, nemlig at det som må utredes nå, er at Ullevål fortsetter som stort akuttsykehus og Aker blir lokalsykehus for Groruddalen. For en tid fremover må Rikshospitalet fungere som et regions- og landssykehus frem til det blir slitt og flyttes til tomtarealet på Ullevål, sier lederen for folkeaksjonen Redd Ullevål.

– Alvorlig forsømmelse

Andre kritiske innvendinger er at sykehuset på Gaustad blir for stort og høyt og at en investering på 32,5 milliarder kroner i Oslo vil ramme andre sykehusprosjekter i helseregionen.

Flere ansattrepresentanter viste i styremøtet til den økonomiske risikoen i prosjektet og risikoen for at sykehuset på Gaustad ikke blir godkjent av Oslo kommune, såkalt reguleringsrisiko.

– Risikoen tilsier at det vil være en alvorlig forsømmelse å ikke ta seg tid til å utrede et helt reelt alternativ som inkluderer Ullevål, sa konserntillitsvalgt Svein Øverland i Fagforbundet.

Styreleder Svein Gjedrem ga uttrykk for at dette vil bli enda dyrere, og at en full utredning vil forsinke nye sykehus vesentlig. Han kom likevel med én bekymring:

– Jeg tror det er stor enighet om at det er en stor reguleringsrisiko, sa Gjedrem.

Aker i 2028

Dagens vedtak betyr at prosjektene går over i en fase med detaljplanlegging av de to nye sykehusene på Aker og Gaustad.

Aker sykehus illustrasjon

NYE AKER: Nye Aker sykehus er også tegnet med høyere bygninger enn Oslo kommunes høyhusgrense på 42 meter, nærmere bestemt 63 meter.

Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects

Målet er å få oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2020 og byggestart tidlig i 2022. I så fall vil Aker stå ferdig i 2028, Gaustad i 2029.

Til Stortinget

Kampen om Ullevål flytter seg nå fra styrerommene i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst til Stortinget.

Rødt, SV og Senterpartiet har fremmet forslag om å tvinge helseminister Bent Høie (H) til å gjennomføre en full Ullevål-utredning. Forslaget blir trolig behandlet i mars.

– Ullevål er landets største og viktigste akuttsykehus, med viktige beredskapsfunksjoner og stor tomt. Vi kan ikke tillate at direktørenes og toppolitikernes gigantomani kommer foran befolkningens sykehusbehov, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Stortingsrepresentant for SV fra Oslo, Kari Elisabeth Kaski, mener Ullevål må utredes grundig.

– Denne kampen er ikke tapt, men det er helt uforståelig for meg at foretaket og regjeringen ønsker å gå videre med et prosjekt som har mottatt så alvorlig kritikk. Fagfolkene advarer om at det i ytterste konsekvens kan stå om liv og død, sier Kaski.

Bjørnar Moxnes på protestmarkering for å bevare Ullevål sykehus

KAMP PÅ STORTINGET: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil sammen med Sp og SV bevare Ullevål sykehus. Her fra en tidligere Ullevål-demonstrasjon

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix