Lang ventetid på akutte operasjoner

Sykehuset Østfold innrømmer at det i flere uker har vært for lang ventetid på akutte operasjoner.

Sykehuset Østfold
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Lang ventetid for akutte operasjoner ved Sykehuset Østfold bekymrer Pasientombudet i Østfold Hilde Bråthner Johansen.

Fire dager

Hun har den siste tiden fått flere klager fra pasienter som har vært nødt til å vente mange timer på operasjon.

Pasientombudet har blant annet fått melding om en person som ble  alvorlig skadd på fredag og måtte vente til mandag før han ble operert.

Tidligere har det vært en eller to klager i året på lang ventetid for akutte operasjoner. Nå har Pasientombudet fått flere på kort tid.

Sykehuset beklager

Per Engstrand, divisjonsdirektør akuttmedisin ved Sykehuset Østfold, innrømmer at pasienter som har vært innlagt for akuttkirurgi har måttet vente unødvendig lenge de siste 2-3 ukene.

- Det har kommet inn uvanlig mange pasienter den siste tiden. Men det er likevel ikke akseptabelt at enkeltpasienter må vente så lenge. Vi har nå satt i verk flere tiltak for å få ned ventetiden, sier Engstrand.

La ned i Moss

Akuttmottaket ved Sykehuset Østfold Moss ble lagt ned for seks uker siden. Men Engstrand mener de hadde forberedt seg godt nok til å få alle akuttpasienter til Fredrikstad.

- Vi tror at vi har løsningen på hvordan dette skal håndteres, men vi har trengt litt tid på å gå oss til i den nye måten å jobbe på, sier han.

Nå skal det blant annet flyttes personale for å styrke bemanningen i Fredrikstad og Engstrand mener det skal bli bedring i løpet av 2-3 uker.