Landslag for kunstig intelligens


I dag samles folk fra en rekke norske bedrifter og forskningsinstitusjoner i Halden for å danne det de kaller et landslag for kunstig intelligens. Institutt for Engergiteknikk, IFE, er en av initiativtagerne. Kunstig intelligens, også kalt AI blir viktig i framtiden. Målet er at denne kunnskaps-klyngen skal kunne gi norske bedrifter råd og hjelp.