Lærerspesialister i 31 kommuner

For å få bedre lærere og heve statusen i yrket, setter Kunnskapsdepartementet i gang et nytt prøveprosjekt med lærerspesialister.

Illustrasjonsfoto av klasserom

Flere lærere kan nå bli spesialister (Illustrasjonsfoto).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lærerspesialistene skal undervise i norsk eller realfag. De får enten høyere lønn eller mindre undervisningstid, eller en kombinasjon av disse. Målet er at de skal bruke mer tid på faglig ledelse, og lærerne skal være pådrivere for faglig utviklingsarbeid i skolen. Undervisning skal være hovedoppgaven deres.

– Ordningen med lærerspesialister gir lærerne mulighet til å velge en faglig karriereveg. Vi tror det vil bidra til å rekruttere dyktige lærere og heve statusen i yrket, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

12 stillinger i Drammen

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen håper prosjektet skal bidra til en bedre skole.

Foto: Trond Vestre / NRK

I alt 208 lærere i landet får muligheten til å prøve ordningen. Totalt er 31 kommuner med i prøveprosjektet, som skal vare i to år.

Drammen er den eneste kommunen i Buskerud som har fått midler. I alt 12 stillinger er lagt til kommunen. I Vestfold har Nøtterøy kommune fått midler til 4 stillinger, mens i Telemark er Kragerø den eneste kommunen som er med i prosjektet. Der skal 5 lærere få prøve seg som spesialister.

– De kommunene og skolene som får lærerspesialister, har lagt vekt på at de blir mest mulig nyttige også for hele skolen og de andre lærerne, sier Isaksen.

I utplukkingen av hvem som skulle få midler har kunnskapsdepartementet også vurdert kommunestørrelse og skoletype. De ønsker dessuten en god geografisk spredning på prosjektet.

Prosjektet starter høsten 2015.