Læreropprør på Tåsen

Ni av ti lærere på Tåsen skole er i mot omorganiseringen av undervisningen på skolen.

Kritt tavle
Foto: Scanpix

Fire av ti lærerer på Tåsen skole vurderer å slutte når klasserommene nå skal erstattes med undervisning fra baser.

- Dette er urovekkende. Vi er veldig fornøyd med lærerne på Tåsen skole og håper selvfølgelig at vi får beholde dem fremover, sier FAU-leder ved Tåsen skole, Lillin Cathrine Knudtzon.

- Spennende løsning

Flere foreldre, som har barn ved Tåsen skole, ble veldig overrasket da de så resultatet av den interne undersøkelsen blant 36 lærere. Over 90 prosent av de som underviser ved skolen tror ikke det er bra for elevene, at man nå går over fra klasserom til baser.

- Det er forståelig å reagere når ting endres i stor grad. Lærerne gir uttrykk for at de er endringsvillige, men de er uenige i baseorganisering som prinsipp, sier rektor ved skolen, Eva Kjøge.

Hun forteller at baseorganisering er vedtatt som et prinsipp for skoleanlegg i Oslo kommune og det er utarbeidet egne spesifikke krav for dette.

- Personlig synes jeg baseorganisering er spennende løsning, som er utfordrende, men som vil gi elevene våre en veldig god læringsarena, sier Kjøge.

39 prosent vil slutte

Tåsen skole bygges nå om fra klasserom til en mer åpen løsning, hvor elever jobber i baser. Det skal stå ferdig i 2009. I den oppsiktsvekkende interne undersøkelsen sier 39 prosent av lærerne at de vurderer å slutte på grunn av omorganiseringen.

- Jeg håper og tror at det ikke er så ille når det først kommer til det standpunk, sier Kjøge som har formidlet til lærerne at ved så sen varsling, og når byggeprossessen er i gang, så kan man ikke stoppe en byggeprosess.

- Det er heller ikke ønskelig fra min eller utdanningsetatens side. Det betyr at de må ta konsekvensene av det.

Bekymringsbrev

Ingen av lærerne ved skolen vil la seg intervjue, men i et bekymringsbrev som de har sendt foreldrene skriver de at baseundervisning ikke vil gi faglige og trivselsmessige fordeler. De tror heller ikke den vil bidra til bedre samarbeid mellom skole og hjem.

Rektor tror lærerne har latt seg rive med av negativ fokus på denne type undervisning i mediene etter statsministerens nyttårstale.

- Det har vært et veldig sterkt mediapress den siste tiden med mye negativ omtale om skole generelt og baseorganisering. Jeg tror det har medvirket til at det kommer nå.

Ombyggingen har startet

Oslo kommune har allerede startet ombyggingen av Tåsen skole.

- Jeg synes det er synd at de har denne opplevelsen. Alle våre skoler blir bygget med relativt mye brukermedvirkning, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen.Ved Tåsen skole har man vært gjennom en to års planleggingsfase, hele tiden har brukergrupper, lærere og foreldre vært representert.

- Nå begynner det å nærme seg realiteter, så føler man kanskje at man ikke har fått vært med nok og ikke fått nok informasjon, og det er litt leit, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen.