Lærere godtar mer vold på jobb

Arbeidsmiljøet for lærere har blitt tøffere, men i osloskolen kvier mange seg for å melde om vold og trusler fra elever.

Lærer
Foto: Christophe Petit Tesson / MAXPPP/MAXPPP

Det mener hovedverneombud i Oslo, Knut Myhrer.

Lærere sier ikke ifra om alle hendelser, til tross for mer åpenhet om vold og trusler, sier Knut Myhrer:

- Det meldes mindre dra om små episoder enn tidligere. Lærere overser nok det i større grad enn før, de har blitt vant med røff språkbruk og veldig mange aksepterer det. Det er ikke bra, sier Myhrer.

Risikerer å bli slått, bitt og sparket

Utdanningsforbundet antar at cirka hver fjerde lærer risikerer å bli slått, bitt, sparket eller utsatt for trusler i løpet av karrieren.

Verst er det å være barneskolelærer, mener Myhrer:

- Det store antaller voldsutøvelser er akutthendelser i barneskolen. Vanskeligstilte barn som reagerer der og da, fordi de går i en tilknytning som kanskje trigger noe hos dem, slik at de brått reagerer. De griper det de har for hånden der og da, og de reagerer, sier han.

- Miljøet har blitt tøffere

Arbeidstilsynet er i gang med den største tilsynskampanjen noensinne, om arbeidsmiljøet i skolen.

Inntrykket så langt, er at miljæet har blitt tøffere, forteller nasjonal prosjektleder Lene Cecilie Skahjem:

- Gjennom disse samtalene får vi et inntrykk av at ansatte mener at det til tider er tøffere forhold. Krevende elever, adferdsproblematikk og det kan være en del forventninger fra foreldre, sier hun.

Til tross for mer åpenhet rundt problematikken, kvier mange seg fra å si i fra. Det er et paradoks, mener Myhrer.

- Og spørsmålet er om alle er flinke nok til å si i fra om totalkonsekvensene av et bilde som forandrer seg så til de grader, som det har i norsk skole de siste 30 årene, sier han.