Ladestasjoner på E18 i det blå

Snart to år etter at et firma skulle i gang med å sette opp hurtigladere langs E18 mellom Drammen og Arendal, er det fremdeles helt i det blå når laderne kommer på plass.

Elbil ladestasjon

Det er fremdeles helt i det blå når det kan komme på plass ladestasjoner for elbiler på E18 mellom Drammen og Arendal.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Det statlige organet Transnova ga i februar 2012 firmaet Ishavsveien tilsagn for etablering av ladepunkter for elbil på E18 mellom Drammen og Arendal.

Ishavsveien skulle få på plass hurtigladesteder på Brokelandsheia, i Bamble, Sandefjord, Holmestrand, Hønefoss og Gran. I tilsagnsbrevet fra Transnova ble det forutsatt at ladestasjonene skulle etableres innen 1. november 2013.

Slik gikk det ikke. Ishavsveien har flere ganger søkt om utsettelse fordi de mener teknologien ikke har vært moden nok til at de har kunnet være sikre på at ladepunktene blir stabile.

Siste gang søkte selskapet om utsettelse til februar 2015, noe Transnova avslo. Ishavsveien har klaget på avslaget, og nå ligger saken på samferdselsdepartementets bord.

– Blokkerer for andre

I oversendelsen til samferdselsdepartet skriver Transnova at "Ishavsveien har i prinsippet blokkert utvikling av et tilbud langs E18 sørover fra Drammen. Det er bedre at operatører som avventer teknologisk utvikling også avventer søknad om støtte til det tidspunktet de faktisk ønsker å gjøre investeringer."

Saken fortsetter under bildet.

Elbil-ladestasjon på Sandane

Det er ennå uvisst når det blir flere lademuligheter for elbiler på E18 mellom Drammen og Arendal.

Foto: SFE

Transnova skriver også at de har fått henvendelser fra operatører som kan få på plass ladere på strekningen før årsskiftet.

Marie Frogner, som er prosjektleder i Ishavsveien, sier hurtigladerne har vært så ustabile, at det ikke har vært forsvarlig å bygge ladestedene før nå.

Les også:

– Det ser ut til å være i bedring, og det er derfor vi nå har søkt Transnova om en utsettelse fram til februar.

– Den utsettelsen har dere ikke fått, og det blir opp til departementet hva som skjer videre. Hva gjør dere nå?

Rune Haaland

Rune Haaland, president i Electric Vehicle Union.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi jobber ufortrødent videre. Det at laderne har vært så ustabile, det har vi tatt på aller største alvor. Det er jo forferdelig viktig at laderne virker når elbilistene kommer. Det er noe alle som har bygget ut, erfarer. Det er allment kjent at laderne har vært veldig ustabile, og det er klart at det må en helt annen teknologisk standard til. Det skal vi klare å levere i slutten av februar, sier Frogner.

– Over grensen for myndighetsmisbruk

Rune Haaland, som er president i Electric Vehicle Union, der Ishavsveien er medlem, sier at Transnovas vedtak om ikke å gi mer utsettelse, er over grensen for myndighetsmisbruk. Han sier også at organisasjonen vil skrive en klage til departementet.

– Vi vet at det foregår lobbyvirksomhet fra et utenlandsk ladenett som er blitt store på det norske markedet. Vi vet også at de er klar til å plassere ut ladere, som ikke nødvendigvis virker. Dette nettet har hatt store deler av ladenettet sitt liggende nede i månedsvis. Det har ikke vært tilgang på reservedeler, og brukeropplevelsen med ladere som ikke virker, kan du jo tenke deg, sier Haaland.

Les også:

Har vært i kontakt med andre
Asbjørn Johnsen

Asbjørn Johnsen, sjefsingeniør i Transnova.

Foto: Transnova

Transnova har gitt Ishavsveien tilsagn om 2.250.000 kroner i statlig støtte til prosjektet, penger som ikke vil bli utbetalt for ladestasjonene er på plass.

Sjefsingeniør Asbjørn Johnsen i Transnova sier at de har avslått søknaden om utsettelse, fordi teknologien nå er kommet så langt, at han mener Ishavsveien burde klare å levere innen fristen.

Han bekrefter at Transnova har vært i kontakt med andre operatører som kan få på plass ladere, men sier de fortsatt forholder seg til Ishavsveien, fordi de har fått tilsagnet.

– Så det er med andre ord litt i det blå når det kommer ladestasjoner på denne strekningen?

– Det kan man kanskje tro. Vi må uansett se hva departementet kommer fram til. Vi avventer nå til det svaret foreligger, sier Asbjørn Johnsen.