Hopp til innhold

Laber valgoppslutning i grunnlovsbygda

Valgdeltakelsen ved kommunevalget i Eidsvoll var nest lavest i Akershus. Mens landssnittet var på cirka 60 prosent, brukte kun 53,7 prosent av eidsvollingene stemmeretten sin.

Eidsvollbygningen

Omtrent halvparten av innbyggerne i grunnlovsbygda Eidsvoll deltok i årets kommunestyrevalg.

Foto: Anniken Mihle/NRK

Valglogo

– Det er jeg ikke fornøyd med i det hele tatt. Jeg er veldig skuffet over valgfremmøtet, sier ordfører Einar Madsen (Ap).

I 2011 var valgdeltakelsen i Eidsvoll kommune på 59,2 prosent. Ordfører Madsen syns det er vanskelig å gi en forklaring på tilbakegangen:

– Jeg veit ikke, jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg tror folk ikke bryr seg så mye lenger, dessverre.

Under feiringen av grunnlovsjubileet i fjor, sto Eidsvoll sentralt som samlingsstedet for de norske grunnlovsfedrene. Demokrati-feiringen i 2014 synes å ha hatt liten påvirkning i kommunen.

– Trist

Einar Madsen

Ordfører i Eidsvoll, Einar Madsen (Ap), er skuffet over den lave valgoppslutningen i kommunen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, Erik Øsmundset, har heller ingen god forklaring på hvorfor bare drøyt halvparten av innbyggerne i Eidsvoll gikk til urnene:

– Jeg syns dette er overraskende, for det var en brukbar interesse for valget i forkant, og jeg hadde trodd deltakelsen skulle komme opp på 60-tallet. Dette er ikke et godt tegn, og jeg syns det er trist.

Øsmundset viser til at det er mye enighet i kommunepolitikken i Eidsvoll, og at det kan være en grunn til at folk ikke har giddet å stemme.

Bare i Nannestad var valgdeltakelsen i Akershus lavere, der stemte 51 prosent av innbyggerne i kommunestyrevalget. Høyest valgdeltakelse hadde Nesodden kommune, med en oppslutning på 67,7 prosent.

– Et ansvar

– Vi har vel kanskje et ansvar her, vi som er «grunnlovsbygda», til å bruke demokratiretten vår. Jeg hadde håpet at valgdeltakelsen var større, sier Einar Madsen

Hva tror du må til for å mobilisere flere velgere?

– Hadde jeg visst det. Vi har jo prøvd å oppfordre til å bruke stemmeretten her i Eidsvoll hele det siste året. Det er kanskje ikke noen saker som folk brenner ordentlig for. De var kanskje usikre på om det blir forandringer med de ulike partiene.

– Dessuten har vi samarbeid på kryss og tvers av partigrensene i kommunen, så folk tenker at det betyr kanskje ikke så mye, for de veit ikke hvordan det går etter valget uansett, sier Madsen.

På landsbasis ser det ut til at det blir den laveste valgdeltakelsen siden 2003.

Tall fra Kommunaldepartementet viser en valgdeltakelse på 59,7 prosent i årets valg, i 2003-valget var oppslutningen på 59,3 prosent. I Akershus fylke som helhet var valgfremmøtet til årets kommunevalg på 60,5 prosent.