Kystverket truer med anmeldelse

Halden kommune kan bli politianmeldt dersom Halden havn betjener ISPS-båttrafikk uten nødvendig terrorsikring av havneområdene.

Mølen-området, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Kystverket truer med å stryke Halden havn fra den internasjonale databasen over alle såkalte ISPS-godkjente havneterminaler.

ISPS er forkortelse for ”International Ship and Port Facility Security code”, og sikkerhetsregimet skulle etter planen trådt i kraft i alle norske havner fra og med 1. juli 2004.

Halden kommune kan bli anmeldt

I september i år vedtok et enstemmig utvalg for teknisk drift, havne- og eiendomsforhold (THE) at det skulle bevilges 500.000 kroner fra havnekassen til terrorsikring av den offentlige havna på Mølen.

Men selv om pengene er bevilget, og politikerne har gitt klarsignal til å terrorsikre havna, har det ennå ikke skjedd noe på Mølen.

Hvis ikke Kystverket får en bekreftelse fra kommunen  innen 22. november på at sikkerheten er slik reglene forlanger, risikerer den offentlige havna på Mølen å bli strøket fra den internasjonale databasen over ISPS-godkjente havneterminaler.

Illustrasjonsfoto
Foto: Rainer Prang / NRK

Skulle havna likevel betjene ISPS-trafikk etter dette, kan Halden kommune bli anmeldt, går det frem av en korrespondanse mellom Kystverket og Halden kommune.

Vil flytte til Sauøya

Halden kommune har fattet et vedtak om at havnevirksomheten skal flyttes til Sauøya, der Norske Skog Saugbrugs har sitt havneanlegg, som er sikret i henhold til regelverket.

Per Egil Evensen (FrP), som er leder for utvalg for teknisk drift, havne- og eiendomsforhold, sier til Halden Dagblad at det nå er opp til rådmannen å gjennomføre drøftinger med kabelfabrikken Nexans og Norske Skog Saugbrugs i forhold til havnebruken.

- Dette for å løse det praktiske. Sånn det er nå, er Nexans den eneste aktøren som trenger Mølen, sier Evensen.

I en leieavtale mellom Norske Skog og Halden kommune, inngått i 1991, påpekes det at også andre bedrifter enn Norske Skog skal få benytte kaianlegget på Sauøya ved behov.