Kvinnelige ledere tjener 55.000 kroner mindre i året enn menn

– Glad forskjellen ikke er større, sier NHO-direktøren i Østfold.

Espen Evensen, NHO Østfold

IKKE OVERRASKET: Regiondirektør Espen Evensen i NHO tror lønnsforskjellene kan skyldes at kvinner jobber i mindre lønnsledende næringer.

Foto: Anette Torjusen / NRK

En undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet for organisasjonen Lederne viser at kvinnelige ledere i Østfold i snitt tjener rundt 55.000 kroner mindre i året enn sine mannlige kolleger.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at kjønnsforskjell er årsaken til de lønnsforskjellene i seg selv. Men ut fra andre undersøkelser man kjenner om kjønnsbasert arbeidsliv – der kvinner deltar i mindre lønnsledende næringer enn menn – så er ikke dette spesielt overraskende, sier NHOs regiondirektør i Østfold Espen Evensen til NRK.

– Kunne vært verre

Ifølge rapporten tjener en kvinnelig leder i Østfold i snitt 508.300 kroner i året. Til sammenlikning har mannlige ledere i fylket en gjennomsnittlig årslønn på 563.500 kroner.

– Det kunne vært enda verre, men i og med at man vet at det allerede er forskjeller mellom de ulike kjønnsdominerte bransjene så er jeg i alle fall glad for at forskjellene ikke er større, sier Evensen.

Det blir en litt for passiv tilnærming til problemstillingen, mener landsstyrerepresentant for Rød Ungdom i Østfold, Omar Akhtar.

– Jeg liker ikke den tankegangen. Jeg sier ikke at det skal være nøyaktig likt krone for krone, men 55.000 kroner i året er en betydelig forskjell, og vi må i alle fall jobbe for å få dette lønnsgapet til å bli mindre, sier han til NRK.

Ønsker mer kjønnskvotering

Ungdomspolitikeren mener mye av utfordringen ligger i å få flere kvinner bort fra yrker med lavere status og lønn.

– Jeg tror vi må ha holdningskampanjer, men vi må også rekruttere flere kvinner til næringslivet ved kjønnskvotering. Det har vist seg å øke kvinneandelen i tradisjonelt mannsdominerte yrker slik at vi også får kvinner inn i stillinger som tradisjonelt sett har høyere lønn, sier Akhtar.

Han håper dette ikke dreier seg om kvinner som får dårligere betalt for å gjøre den samme jobben som en mann.

– Hvis det handler om ett spesifikt yrke, og en kvinne blir lønnet lavere enn menn, så er jo det kjønnsdiskriminering. Da er det urettferdig at kvinner skal få 55.000 kroner mindre når de har nøyaktig samme yrkestittel og gjør samme jobb, sier Akhtar.