Kvinne frifunnet for bildrap

Kvinnen som kjørte på en mor som trillet barnevogn på fortauet er frikjent for bildrap. Ulykken skjedde langs Ring 2 i Oslo i 2014.

Kvinne med barnevogn påkjørt i Oslo

9. september 2014: Politiet jobbet mellom Uelands gate og Geitmyrsveien i Oslo, der kvinnen ble påkjørt. Det ble ikke funnet bremsespor på stedet.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Den 26 år gamle moren var på vei til jobben som radiograf ved Ullevål sykehus, da hun ble påkjørt bakfra, slengt 15 meter avgårde og døde.

Barnet ble bare lettere skadd i ulykken.

Da rettsaken startet 13. juni, sa den 52 år gamle sjåføren seg ikke skyldig, og nå har retten frifunnet henne for bildrap, skriver Aftenposten.

Advokat Marijana Lozic

Kvinnens advokat Marijana Lozic mener dommen er riktig, og håper for klientens del at den blir stående.

– Det var naturligvis en stor lettelse for klienten. Men det skal sies at denne saken er en stor påkjenning for henne og alle involverte, sier forsvarer Marijana Lozic.

Mistet trolig bevisstheten

52-åringen har forklart at hun må ha vært bevisstløs da hun kjørte av veien, mens politiet mente at hun hadde sovnet bak rattet.

Fire sakkyndige uttalte seg i saken og ifølge dommen kunne tre av dem ikke utelukke at kvinnen mistet bevisstheten. Tingrettsdommer Torstein Hellesnes formulerer konklusjonen slik:

«Retten ser derfor ikke som forsvarlig annen konklusjon enn at sannsynligheten for innsovning som årsak er lik sannsynligheten for inntrådt besvimelse. Retten skal da legge til grunn den for tiltalte gunstigste forklaring, hvilket her må antas å være at det forut for påkjørselen inntrådte en kortvarig besvimelse eller besvimelseslignende tilstand»

Skuffet over dommen

Christian Lundin

Bistandsadvokat for familien Christian Lundin tror saken blir anket.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– De etterlatte er skuffet over resultatet. Men slik det utviklet seg under saken, var det ikke overraskende, sier de etterlattes bistandsadvokat Christian Lundin.

Han sier de enda ikke har rukket å diskutere en eventuell anke av dommen.

– De forventer nok at påtalemyndigheten anker dommen. Hvis ikke de gjør det, ligger det nok an til at de etterlatte anker dommen slik at de får en skikkelig behandling av saken.

Lundin mener at dommeren burde ha utsatt saken hvis retten mente at saken ikke var godt nok belyst. Tingrettsdommer Torstein Hellesnes vil ikke kommentere dette, men skriver i dommen at det er vanskelig for retten å ta stilling til om sjåføren sovnet eller besvimte.

«For en domstol uten faglig innsikt på området og med basis i en begrenset bevisføring omkring temaet å etter dette vekte den ene årsak som mer sannsynlig enn den andre ville innebære en konklusjon uten krav på troverdighet»

Aktor Bente Vengstad sier til NRK at påtalemyndigheten i løpet av uken skal ta stilling til om de skal anke saken.

Oslo tingrett mener ikke at ulykkessjåføren skal betale noen form for erstatning til de etterlatte.

Blomster Ring 2

Etter ulykken i 2014 hadde flere lagt ned blomster ned på ulykkestedet.