Hopp til innhold

Kvikkleire-trøbbel for idrettshall

Den nye flerbrukshallen på Dælenenga i Oslo blir minst ett år forsinket og vil tidligst stå ferdig tredje kvartal 2025.

Årsaken er at grunnforholdene viste seg å være mye vanskelige enn Oslo kommune trodde, og dette ble avdekket først etter at gravingen startet.

– Problemene knytter seg i hovedsak til kvikkleire og høyere grunnvannstand enn tidligere antatt, skriver byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), i et notat til bystyret.

Det gjør at arbeidet med å stabilisere kvikkleira tar mye lengre tid. Det er også usikkert om kostnadsrammen på 456 millioner kroner vil holde, opplyser Evensen.

Den nye flerbrukshallen på Dælenenga øverst på Grünerløkka vil gi bedre hallkapasitet i indre by, der tilgangen til idrettshaller er spesielt dårlig.

Prosjektet har vært omstridt fordi det innebar at det verneverdige klubbhuset fra 1926 ble revet.

Ny Dælenenga idrettshall
Foto: PIR2