Kutter ventetid for narkomane

Narkomane i Oslo som ønsker rehabilitering, skal få bedre tilbud.

Video Narkomane skal slippe å vente på behandling

Narkomane i Oslo som vil ha behandling, skal slippe å vente fra høsten.

Oslo kommune har vedtatt å sette av en million kroner til et lavterskeltilbud for narkomane som ønsker legemiddelassistert rehabilitering.