Hopp til innhold

Kutter 8,8 OL-milliarder

Å flytte skøyteløp til Hamar og en rekke andre innsparinger kan kutte OL-kostnadene med 8,8 milliarder kroner. De offentlige utgiftene kan reduseres med 4,3 milliarder.

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier hvor hvor store kostnader ol-komiteen mener de kan kutte.

Kuttlista som Oslo kommunes OL-etat Oslo2022 og Norges Idrettsforbund har laget på oppdrag for søkerkomitéen ble offentliggjort torsdag morgen.

På anleggssiden er den store endringen at skøytehallen på Valle skrinlegges og at man i stedet bruker Vikingskipet på Hamar, der Johann Koss tok tre OL-gull i 1994.

Skiskyting blir i Oslo

Det er også vurdert å flytte skiskyting fra Grønmo og i stedet legge den populære idretten til Lillehammer. Dette er avvist av to grunner.

Skiskytterstadion vil også være hovedanlegg for Paralympics, og det anses som uaktuelt å flytte de paralympiske lekene ut av søkerbyen. Dessuten vil skiskyting legge for stort beslag på hotellkapasiteten på Lillehammer, som allerede anses som sprengt med alpint, bob og aking i regionen.

Det er også vurdert å bruke Oslo Spektrum til ishockey og spille OL-finalen for herrer der, men publikumskapasiteten på 6.000 blir ansett for å være for liten.

Å flytte OL-øvelser til Østfold, Drammen eller Vikersund vil øke snarere enn å redusere kostnadene.

Kutter i OL-landsbyer

Ifølge kuttlista er det mest penger å spare på å gå løs på mediesenteret, medielandsbyen og deltagerlandsbyen. Her legges det opp til å bruke mer provisoriske løsninger.

Også på gjennomføringen av selve vinterlekene i februar 2022 kan det spares store summer. Kuttlista ser slik it:

 • Høyere TV-/sponsorinntekter fra IOC.
 • Færre senger i deltagerlandsbyene på Oslo og Lillehammer (ned på IOCs minimumskrav).
 • Deltagerlandsby fra ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 gjenbrukes, bygger ikke ny.
 • 1.000 midlertidige mediesenger i Oslo, ikke permanente.
 • Kringkastingssenteret blir et enklere bygg.
 • Arealet på mediesenteret reduseres med 5.000 kvadratmeter.
 • Blå-grønne tiltak reduseres.
 • Redusert bruk av dieselaggregater.
 • Mindre budsjetter til markedsføring, administrasjon og bemanning.
 • Skøyteløp i Vikingskipet på Hamar i stedet for å bygge ny hall på Valle Hovin.
 • Bruker én eksisterende treningshall for ishockey og bygger én ny, ikke to.
 • Lavere arkitekturstandard på anleggene.

Alt i alt legges det opp til å kutte behovet for statsgaranti med 8,8 milliarder kroner. De offentlige utgiftene reduseres med mellom 4,3 millarder kroner.

Differansen skyldes at kostnadene ved å bygge OL-landbyer skulle tas av private utbyggere, mens staten må garantere også for disse.

Ny skøytehall viktig

Varaordfører Libe Rieber Mohn ( A) er opptatt av at et OL til Norge skal gi Oslo nye anlegg som kan brukes i ettertid. Blant annet er det viktig for Arbeiderpartiet at det bygges ny skøytehall på Valle Hovin. Hun ser likevel at dagens kuttliste kan gjøre OL mer attraktivt for Stortinget.

– Det er i allle fall en utstrakt hånd som gir Storting og regjering en mulighet til å vurdere eventuelle innsparinger. Vi mener at konseptet er godt nok slik det allerede foreligger. Det håper vi Storting og regjering også konkluderer med når de ser hvilke konsekvenser eventuelle kutt får.

Artikkelen fortsetter under videoen

Libe Rieber-Mohn sier hvordan et OL i Oslo i 2022 vil være positivt for resten av landet.

Anbefaler ikke kuttene

Kuttlista som Oslo2022 og NIF har utarbeidet er ikke noe søkerkomitéen vil anbefale. Det presiserte både byrådsleder Stian Berger Røsland (H), idrettspresident Børre Rognlien og idrettsbyråd Hallstein Bjercke (V) på dagens pressekonferanse.

– Vi trenger flere idrettsanlegg i Oslo, men vi kan ikke late som om debatten som har pågått ikke har eksistert. Det er en betydelig skepsis til pengebruken som arrangementet har. Jeg mener det ville være uansvarlig av oss ikke å synliggjøre at det finnes alternativ, sier Stian Berger Røsland, som leder søkerkomitéen.

Komiteen har vært mer opptatt av å redusere pengebruken enn å spre anleggene i Østlands-området forøvrig.

– Det å spre OL-arrangementet til flere steder har en negativ kostnadsside fordi det vil koste penger med transport, sikkerhet og den type ting. Kostandene vil faktisk stige, ikke synke, sier Røsland.

– Med disse kuttene vil søknaden stå svakere og arven som vil bli stående igjen etter OL vil bli redusert, konstaterer Hallstein Bjercke.

Det blir nå opp til regjering og Storting å vurdere om det skal kuttes i Oslo-OL dersom de eventuelt skal gi statsgaranti.

Ol gir et løft for hele idrettsbevegelsen mener Børre Rognlien, både for toppidretten og rekruttering.