Halden kutter 42 årsverk i helse- og omsorg

Mer enn 100 personer vil bli rammet av kommunens nedbemanningsprosess. – Dette godtar vi ikke, sier Fagforbundet.

Halden kommune rådhuset

På grunn av mange deltidsstillinger i helsesektoren vil godt over 100 personer bli rammet av nedbemanningen i Halden kommune.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmann i Halden, Gudrun Haabeth Grindaker, tok mandag den endelige beslutningen om å kutte 42 årsverk i kommunens helse- og omsorgssektor. Det skriver Halden kommune på sine nettsider.

– Det har jo vært en prosess over lang tid, hvor vi har gjort en vurdering av hvor mange årsverk som må sies opp. Det er et politisk vedtak som sier 80 til 100 årsverk, og vi må komme i økonomisk balanse, sier Grindaker til NRK.no.

– Avklart innen midten av november

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann Halden kommune

Halden-rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier at det innen 15. november vil være avklart hvem som får en oppsigelse.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Samtidig er det bestemt at helgestillinger skal «skjermes» i prosessen. På grunn av mange deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren anslås det at godt over 100 personer vil bli rammet av at de 42 årsverkene nå skal bort.

– Det som er viktig for oss er forsvarlige og forutsigbare tjenester til innbyggerne. Derfor verner vi helgestillinger, vi trenger folk på jobb hele døgnet hele året. Vi prøver å organisere virksomheten sånn at dette går minst mulig ut over innbyggerne. Men selvfølgelig går dette ut over mange ansatte i Halden kommune, sier Grindaker.

Ifølge kommunen betyr kuttene at ingen av de ansatte vil miste jobben fullt og helt. De som jobber utover helger i dag og får en oppsigelse, vil bli tilbudt en helgestilling.

– Det vil bli flere som får mindre stillingsbrøker i Halden, men vi fryktet jo at mange i hele stillinger måtte bli sagt opp. Sånn blir det ikke, folk vil få tilbud om å kunne jobbe helg hvis de er interesserte i det, sier rådmannen.

De ansatte som blir rammet av kutten vil bli innkalt til individuelle drøftelsesmøter, som kommunen vil bruke noen uker på å gjennomføre. Innen 15. november vil det være klart hvem som får oppsigelse, og disse vil få hjelp til å finne ny jobb med hjelp fra Halden kommunale kompetansesenter.

Fagforbundet går rettens vei

Kirsti Rørmyr

Hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr i Fagforbundet i Halden sier de vil gå rettens vei for å stoppe oppsigelsene.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fagforbundet i Halden raser mot rådmannens beslutning. De har hele tiden varslet at de vil trekke kommunen for arbeidsretten dersom det blir oppsigelser, og opprettholder dette nå.

– Vi anser at det ikke er saklig begrunnet å gå til oppsigelser av faste ansatte, så nå må vi følge opp enkeltmedlemmer og enhver oppsigelse som kommer. Og så får vi nok gå rettens vei, som vi har sagt hele tiden, sier hovedtillitsvalgt Kirsti Rørmyr.

Hun kjenner foreløpig ikke til nøyaktig hvor mange personer som kommer til å bli rammet av nedbemanningen, fordi det er såpass mange deltidsstillinger i helsesektoren i Halden.

– Det jeg også syns er sterkt beklagelig er at vi har en rådmann som øker problematikken med antall deltidsstillinger, så det blir enda flere av denne typen stillinger i kommunen.

– Har gjort det vi skal

Selv om kommunen nå har fattet sin beslutning, sier Rørmyr at det vil bli en lang prosess før nedbemanningen blir en realitet.

– Vi kommer også til å hevde retten til å stå i stilling, slik at de ansatte får stå i jobben inntil saken får en rettskraftig dom. Det betyr jo at disse sakene kan ta lang tid.

Halden-rådmannen sier at kuttene ikke er til å komme utenom, på grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen i kommunen.

– Dette berører mange mennesker, både ansatte, innbyggere og brukere. Vi må sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne, men det er en alvorlig situasjon, sier Gudrun Haabeth Grindaker.

Hun mener kommunen har holdt seg på rett side av loven under hele nedbemanningsprosessen, og er godt forberedt på eventuelle rettssaker.

– Vi mener at vi gjør det som det skal gjøres, og har også leid inn ekstern kompetanse for å sikre dette. Det er viktig at vi følger lov- og avtaleverk, og selvfølgelig skal vi det, sier Grindaker.