Kutter 2.600 trailerlass med tømmer

Viken Skog starter togtransport av tømmer til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Tømmertransport

BEDRER MILJØ OG ØKONOMI. 2.600 færre tømmertransporter skal gå via Oslo til Halden i år.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Viken Skog har en målsetting om å kjøre 100.000 kubikkmeter tømmer på tog fra Follum tømmerterminal til Norske Skog Saugbrugs i Halden i 2015.

Planen er å kunne øke volumet neste år, heter det i en pressemelding fra Viken Skog.

Dermed kuttes hele 2.600 trailerlass fra Buskerud via Oslo til Halden med tilhørende trafikkutfordringer og utslipp til miljøet.

Les også:

Sparer miljøet og penger

Tømmer

TUNGT Å FRAKTE. Det går med mye diesel, når tunge tømmerstokker skal fraktes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tømmer er et tungt råstoff, og med stort volum er kostnadene ved å frakte tømmeret med trailer vesentlig høyere enn å frakte det med tog på lange avstander.

Viken Skog kjøpte for ett år siden 91 prosent av aksjene i transportselskapet Valdrestømmer AS, og det er Valdrestømmer AS som sørger for å fylle opp tømmersentralen på Follum, før virket går videre på tog.

Sentralen er døgnåpen med moderne tekniske løsninger, noe som gjør at man ikke er avhengig av bemanning på tømmersentralen, heter det i pressemeldingen.

Les også:

Oppstartsproblemer

Det første Viken Skog-toget er i samarbeid med Moelven og går til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Det er plass til rundt 1.350 kubikkmeter tømmer per tog fordelt på 22–23 vogner.

Viken Skog har planlagt å kjøre et tog i uka det første halvåret, og to tog i uka det andre halvåret.

Planen var å åpne Follum tømmerterminal den 4. februar, men et teknisk havari på lokomotivet gjør at oppstart er utsatt til neste uka.

Les også:

Container på hjul

PAPIR UT – MATOLJE INN. Hver trailer kan laste 28 tonn gods – og på vei sydover skal de hovedsakelig lastes med norsk papir, mens de motsatt vei skal lastes med italienske produkter som vin, mat og designprodukter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bruker jernbane til ferdig produkt

Norske Skog Saugbrugs i Halden har for lengst sett verdien av å satse på togtransport av sine produkter til utlandet.

Fra magasinpapirfabrikken i Halden eksporteres det rundt 500.000 tonn årlig via skip og jernbane.

På havneområdet Mølen i Halden står trailervogner fullastet med magasinpapir, som plasseres på jernbanevogner for frakt sydover i Europa.

Papir fra Saugbrugs går til Verona i Italia en gang per uke.

Vel fremme i utlandet losses jernbanevognene og trailerne frakter papiret direkte til brukerne, noe om gir en klar miljøforbedret og raskere transport.

I retur kommer trailervognene på toget med varer fra utlandet.