- Alle skjønner at dette betyr dårligere tilbud

Haldens ledelse forsikrer om at kutt av 80 til 100 årsverk ikke skal gå ut over kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Fagforbundets leder rister på hodet.

Kirsti Rørmyr

Fagforbundets leder Kirsti Rørmyr sier kommunens ledelse har et urealistisk forhold til kuttenes konsekvenser.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Rørmyr avviser at folk flest i Halden vil merke lite til dette.

– Det er jo ikke sant. Enhver med logisk sans forstår at det ikke er tilfelle. Slik som for eksempel et kutt på 20 prosent i bemanningen på ett sted i helsesektoren, som vi ble varslet om her om dagen. Da må brukerne stå opp senere, eller legge seg tidligere. Det blir en voldsom forringelse av kvaliteten på tjenesten.

Gamle synder blir som nye

Kuttene er ifølge fagforbundslederen et tegn på at kommunens ledelse nå prøver å utkjempe tapte slag om igjen.

Det er et ti års prosjekt å rette opp i Halden det som skjedde fra 2007 til 2011.

Thor Edquist, ordfører i Halden (H)

– Vi har flere på jobb enn det ser ut som, fordi vi har et formidabelt nivå på midlertidige tilsetninger og innleid arbeidskraft.

– For ti år siden prøvde kommunen å redusere bemanningen med 25 % på hver barnehage. Det førte til rapportering i nesten 500 avvik over en tre måneders periode. Det førte igjen til at Fylkesmannen sa stopp, fordi tjenestene ble uforsvarlige. De ba kommunen reversere kuttene.

– Denne gangen inneholder er det snakk om 10 prosent reduksjon per avdeling, men det innebærer også at man ikke får lov til å sette inn vikarer. Så lenge vi har et sykefravær på 20 prosent betyr det at vi prøver det samme som vi ikke lykkes med for ti år siden.

– Jeg syns det er trist at kommunen stadig driver med omkamper over ting vi ikke har lyktes med før, sier Rørmyr.

Har ikke noe valg

Ordførerens svar er kort og enkelt.

– Fordi vi er nødt, sier ordfører Thor Edquist (H).

-Det vi opplever i Halden har knapt noen norsk kommune opplevd i nyere tid. Da vi overtok, var det et driftsnivå på kanskje 100 til 120 millioner kroner over våre faste inntekter. 87 til 90 prosent av dette er lønn. Vi må i balanse i år, og da har vi ikke noe annet å gå på. Det hjelper ikke om vi kutter ut all kultur, for eksempel. Vi kommer ikke i mål uten å få lønnskostnadene ned.

Thor Edquist i TV-studio

Halden får nå svi for det rådmannen kaller et 'uforsvarlig høyt driftsnivå' fra 2007 til 2011, sier ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Nå legger du skylda utelukkende på dem som styrte før deg?

– Dette har jeg sagt nesten helt siden vi overtok, at det er et ti års prosjekt å rette opp i Halden det som skjedde fra 2007 til 2011. Dette er bygd opp over mange år, og det har så store konsekvenser. Det tar så lang tid å få det ned, fordi det er mennesker dette handler om. Vi må få driftsnivået ned, og gjøre ting på en annen måte, sier Edquist.

20 årsverk bort i skolen

– I min kommunalavdeling må vi kutte drøye 20 årsverk, sier Jane Short Aurlien, som er kommunalsjef for undervisning og oppvekst.

Hvem må gå?

– Assistenter og fagarbeidere. Vi må beholde den pedagogiske bemanningen vi har i barnehagene våre må vi beholde, av hensyn til pedagog-normen i Barnehageloven. Vi har bruk for de lærerne vi har. Det blir noe nedjustering på spesialundervisning i skolen, men ellers fortsetter lærerne i stor grad som nå.

Jane Short Aurlien

Assistenter og spesialarbeidere vil bli borte, sier kommunalsjefen for undervisning og oppvekst.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Konsekvensene gjør det fortsatt mulig å opprettholde et omfang og nivå som er forsvarlig, og med god nok kvalitet på tjenestene, sier Short Aurlien. Hun sier kuttene betyr at Halden senker seg ned til et nivå andre kommuner ligger på i dag, ut ifra en sammenligning av kommunale tall fra Halden og andre kommuner.

– Det betyr at vi nærmer oss et nivå som de andre Østfoldbyene ligger på.

Det vil merkes

– Kan du garantere at ingen vil merke dette?

– Jeg kan ikke garantere at ingen vil merke det. Jeg tror alle vil merke det. Men vi skal fortsatt levere akseptable tjenester.

Er det mulig å gjøre dette med 20 færre ansatte?

– Det er klart at arbeidsbelastningen for dem som blir igjen kan nok oppleves å bli tøffere. Barna vil kanskje oppleve en lavere voksentetthet enn de har hatt. Men ifølge KOSTRA-tallene (kommunenes innrapporterte nøkkeltall) ser vi at Halden har levert gode tjenester med en god kvalitet. Det skal vi fortsette med, men vi innser at vi må ned både på nivå og omfang.