Alle pårørende skal få demenskurs

De pårørende til personer med demens sliter seg ut og blir selv syke. Nå skal de få hjelp til å takle den nye hverdagen.

Petter og Johan Bollingmo

Den åtte år gamle labradoren Thea er alltid med når Petter Bollingmo besøker sin far Johan (90) på Hvelven omsorgssenter i Hønefoss.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

For et par år siden fikk faren til Petter Bollingmo diagnosen demens. Familien hadde hatt mistanke en stund om hva som var i ferd med å skje, og de tok etter hvert fra faren førerkortet.

– Da vi ryddet bilen for å selge den, fant vi små lapper som beskrev de forskjellige instrumentene i bilen og hva de skulle brukes til. Det gjaldt lysbrytere og varmeapparat og slikt. Han hadde notert ned på små lapper, for at han skulle være sikker på at han husket hvordan de skulle brukes, sier Bollingmo.

I dag er Johan Bollingmo 90 år og bor fast på omsorgssenteret i Hønefoss. Før han kom dit hadde familien det vanskelig. For faren ble aggressiv og skiftet helt personlighet på grunn av sykdommen.

– Jeg bor i Hønefoss og besøkte far både sent og tidlig. Han ringte midt på natta fordi han trodde det var morgen. Far var sint, utagerende og ikke takknemlig for noe. Han krevde, skrek og ropte, så det var ikke noe trivelig, sier Bollingmo.

Pårørende blir selv syke

Over 70.000 mennesker i Norge har diagnosen demens. Helsedirektoratet anslår at det finnes rundt 300.000 pårørende, og de opplever å bli mer eller mindre utslitt av å følge opp sine nærmeste. Mange føler seg svært alene og blir selv syke.

De ansatte ved Hvelven omsorgssenter ser ofte de pårørendes vansker, forteller enhetsleder Inger Gåsbakk Grønvold.

Kari Engen Dihle og Inger Gåsbakk Grønvold

Kari Engen Dihle (til venstre) og Inger Gåsbakk Grønvold ved Hvelven omsorgssenter vil prøve å gi de pårørende til personer med demens en bedre hverdag.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi ser at de har en stor belastning. Mange opplever at de mister den de er glad i. Noen av dem som får demens, endrer personlighet. Det er psykisk tøft for de pårørende, sier Grønvold.

Kurstilbud til alle pårørende

Helsedirektoratet er bekymret for de pårørende, og i løpet 2015 skal de få tilbud om kurs og samtalegrupper for å få hjelp.

I Ringerike starter kursene i slutten av måneden, forteller avdelingsleder på Hvelven, Kari Engen Dihle.

– Vi har forskjellige temaer. Det handler om hvilke lover som gjelder, og hvilke rettigheter de pårørende har. Vi skal snakke om hvordan de kommuniserer med den syke, og om hvilke tekniske hjelpemidler de kan få og hvor de kan søke for å få det, sier Dihle.

– Det beste for far

Da faren til Petter Bollingmo ble syk, fikk ikke familien noe kurs. Redningen for dem var at faren fikk et nytt, trygt hjem på omsorgssenteret.

– Det var en lettelse for oss, og far er strålende fornøyd med å være her. Hver gang vi besøker ham, gir han klart uttrykk for at dette er det beste stedet han kan være, avslutter Bollingmo.

Samtalegruppe

Pårørende vil blant annet få tilbud om å delta i samtalegrupper.

Foto: Anette Skafjeld / NRK