Hopp til innhold

Kunne Oslo Vei vært reddet?

Kunne konkursen i Oslo Vei vært unngått hvis byrådet som eier hadde fulgt bedre med i timen? Det var hovedspørsmålet i høringen om konkursen i bystyresalen onsdag.

Bogstadveien

Gravemaskinene i Bogstadveien stoppet opp da Oslo Vei gikk konkurs før jul i 2012, og opprustingen av den populære handlegata ble kraftig forsinket.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Oslo Vei gikk konkurs i desember 2012 etter at næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) avviste å skyte inn 140 friske millioner kroner i selskapet.

Konkursen i det heleide kommunale akskjeselskapet rammet over 250 ansatte rett før jul og har så langt påført Oslo kommune 56 millioner kroner i direkte økonomiske tap.

Krever en halv milliard

Men tapene kan bli langt større. Bostyret i Oslo Vei stevnet i september 2013 Oslo kommune for retten med krav om 500 millioner kroner i erstatning.

Bostyret mener at kommunen bidro til konkursen ved å stoppe Oslo Vei A/S' uttak av steinmasser ved Huken pukk- og asfaltverk i november 2010, og senere instruks i september 2012 om å avvikle virksomheten på Huken.

Det pågår i øyeblikket rettsmekling om erstatningskravet, og all informasjon om meklingen er underlagt taushetsplikt.

Det er mistanke om misligheter i selskapet i forkant av konkursen, men dette var ikke tema for onsdagens høring i regi av bystyrets finanskomité og bystyrets miljø- og samferdselskomité.

Gjorde Bjercke jobben sin?

Den handlet om byrådets eierstyring av Oslo Vei og hvorvidt særlig næringsbyråd Hallstein Bjercke gjorde jobben sin.

Bakgrunnen er rapporten «Eierskapskontroll i Oslo Vei A/S» fra Kommunerevisjonen. De viktigste funnene i rapporten er disse:

  • Tidsbruken på utskifting av styreleder i perioden fram til 20.09.2012 synes lang gitt manglende tillit fra eier.
  • Enkelte vesentlige eierbeslutninger burde ha blitt gitt som eierinstruksjoner i generalforsamling.
  • Eier burde tidligere ha klargjort sin posisjon om kompensasjon for stopp i uttak av stein fra steinbruddet.
  • Gammelt styre skulle ha orientert eier særskilt om underskudd første halvår 2012.
  • Eier burde ha bedt om resultatrapporter fra styret i første halvår 2012.
  • Byrådens orienteringer til komiteen og bystyret om situasjonen i Oslo Vei AS i 2012 var i tråd med kommunelovens krav.

I klartekst betyr dette at dialogen mellom byrådet som eier og selskapet har vært for dårlig og at byrådet burde gjort mer for å sette seg inn den økonomiske situasjonen i selskapet.

Hallstein Bjercke

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

Foto: Kjell Vesje / NRK

Avviser kritikk

Næringsbyråd Hallstein Bjercke avviste på høringen at han fulgte for dårlig med i timen og sa blant annet dette:

– Jeg mener at Kommunerevisjonens forslag ville innebære en uklok inngripen i styrets løpende ansvar. Når man oppretter et aksjeselskap gir man fra seg noe av den direkte styringsretten og oppfølgingsansvaret.

– Det skal ikke være direkte inngripen i den daglige driften fra politisk ledelse i kommunen. Man overlater både plikter og rettigheter til selskapets styre. Selskapet kan fortsatt instrueres, men det må skje gjennom generalforsamlingen, og man må følge aksjelovens bestemmelser. Da kan man ikke detaljstyre virksomheten politisk, sa Hallstein Bjercke.

– Dårlig investering

På spørsmål om hvorfor han ikke skjøt inn 140 millioner kroner i friske penger, viste Bjercke til svarene han fikk fra den nye styrelederen i Oslo Vei på den ekstraordinære generalforsamlingen 7.desember 2012.

– Vi kunne ikke forvente en markedsmessig avkastning av investeringen, det ville være vanskelig å snu den økonomiske utviklingen, og risikioen for å måtte skyte inn mer penger på et senere tidspunkt var høy, sa Hallstein Bjercke.

Rina Mariann Hansen

Nestleder i finanskomitéen, Rina Mariann Hansen (Ap).

Foto: Picasa/Arbeiderpartiet

Nestleder i bystyrets finanskomité, Rina Mariann Hansen (Ap), sier imidlertid at det er helt åpenbart at Hallstein Bjercke ikke har forvaltet kommunens eierskap på en god måte.

– Han burde satt seg bedre inn i økonomien i selskapet. Allerede i Pareto-rapporten ble det uttrykt bekymring (verdivurdering av Oslo Vei fra mai 2012, jour. anm.).

– Han burde også informert bystyret tidligere både om situasjonen i Oslo Vei og omstendighetene rundt leieavtalen for Huken Pukkverk, som er et sentralt poeng i saken.

Bør håndteringen av Oslo Vei få konsekvenser for byråd Hallstein Bjercke?

– Det er det for tidlig å si, sier Rina Mariann Hansen.

Hun synes også det er vanskelig å svare på om konkursen i Oslo Vei kunne vært unngått hvis byrådet hadde opptrådt annerledes.

– Men de burde nok brukt lengre tid på å vurdere situasjonen før de tok beslutningen om ikke å skyte inn ny egenkapital. Dette burde vært vurdert opp mot de andre kostnadene kommunen risikerte å få som følge av konkursen, sier Hansen.

– Prøvde å redde selskapet

Hallstein Bjercke svarer slik på spørsmål fra NRK om han kunne gjort disposisjoner i forkant slik at konkursen kunne vært unngått:

– Fra vi ble orientert om situasjonen gjorde vi alt vi kunne for å redde selskapet. Alt vårt arbeid høsten 2012 gikk ut på det. Hva som ville ha skjedd hvis vi hadde blitt informert tidligere, er kontrafaktisk historieskrivning, sier Bjercke.

– Huken var årsaken

Tidligere styreleder i Oslo Vei, Jan Erik Holmberg, som fikk sparken av Hallstein Bjercke i september 2012, er ikke i tvil om hvorfor Oslo Vei måtte gå til skifteretten.

– Det er helt klart at beslutningen om å legge ned Huken Pukkverk var årsaken til konkursen, sa Holmberg på høringen. Tidligere adm. direktør Arnt Rønning var helt enig.

– Når beslutningen om å legge ned Huken Pukkverk ble fattet, burde man valgt en styrt avvikling av selskapet. I stedet har kommunen mistet kontrollen over Huken, som var det underliggende motivet.

Bostyret i Oslo Vei er ikke bundet av nedleggingsvedtakene til Oslo kommune fordi kommunen ikke lenger eier selskapet.

Etter årelang kamp fra lokalmiljøet og naturvernorganisasjoner vedtok et enstemmig bystyre å legge ned Huken Pukkverk innenfor markagrensa i Lillomarka i november 2010. Næringsbyråd Hallstein Bjercke satte 31. desember 2014 som sluttdato i september 2012.

Huken pukkverk

Huken Pukkverk i Lillomarka var den eneste delen av Oslo Vei som gikk med overskudd.

Foto: Nadir Alam / NRK