Hopp til innhold

Kun fire flerkulturelle i fylkestinget: – Folk skal kjenne seg igjen i politikerne

I Akershus har mer enn hver femte innbygger flerkulturell bakgrunn. Bare fire av dem sitter på fylkestinget.

Roble Wais

Akershus fylkestingsmedlem Roble Wais fra Høyre, mener det er for få minoriteter i fylkestinget.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg skulle ønske at det tallet var høyere. Og jeg tror Akershus har mye å lære av Oslo.

Det sier Høyres Roble Wais, som har somalisk bakgrunn.

Han er én av fire medlemmer i Akershus fylkesting med innvandrerbakgrunn, eller som har minst en forelder som er født i utlandet.

Fire av 51 medlemmer tilsvarer rett under åtte prosent.

I fylket han representerer har nesten 24 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn.

Han mener mange med innvandrerbakgrunn ønsker bidra politisk, men vet ikke hvordan.

– Still spørsmålet, kunne du tenkt deg å stå på en liste? Kunne tenkt deg å være medlem i partiet og bidra med politikkutvikling? Jeg tror veldig mange hadde sagt ja, sier Wais.

Langt unna fra å speile befolkningen

Alle de fire flerkulturelle i fylkestinget er i Høyre eller Arbeiderpartiet.

Hoda Imad (Ap) er en av dem. Hun er enig med kollegaen sin. Fire personer er ikke godt nok.

– Det er jo et paradoks at samtidig som at Akershus og Norge bare blir mer og mer mangfoldig, så sliter partiene å holde tritt med befolkningsutviklingen, sier Imad.

Hun mener den flerkulturelle befolkningen fortjener å bli gjenspeilet.

– Demokrati betyr jo tross alt folkestyre. Befolkningen vår skal også kjenne seg igjen i politikerne som blir valgt.

Imad har kurdisk bakgrunn fra Irak, og forteller at det hjulpet henne med å få innpass i enkelte miljøer.

– Jeg kan snakke direkte på mitt morsmål med innbyggerne våre som har kurdisk opphav i Akershus. Det har vært veldig, veldig fordelaktig for min del.

Hoda Imad

Hoda Imad fra Akershus Arbeiderparti mener politikere med flerkulturell bakgrunn kan bidra til å skape mer tillit til politikere.

Foto: Johannes Kiese

Kan øke valgdeltakelsen

Både Wais og Imad sier politikere med ulik bakgrunn kan for eksempel ha andre synspunkter på forskjellige utfordringer.

Wais mener et mer mangfoldig fylkesting vil fatte de beste beslutningene.

Veldig mange mennesker som har ulik kompetanse og ulik bakgrunn kan endre politiske vedtak på fylkestinget. Men da er man avhengig av å ha dem der.

Imad tror hele samfunnet kan ha nytte av et mangfoldig fylkesting.

– Jeg vet at bred representasjon bidrar til at underrepresenterte grupper bruker stemmeretten sin, sier hun.

Og legger til:

– De stemmer på partier og politikere som man kan kjenne seg igjen i.

Wais mener partiene blant annet må se på hvordan de rekrutterer personer med flerkulturell bakgrunn.

– Jeg tenker et viktig sted å starte er å møte hvor folk ferdes og hvor de sosialiseres. Enten det måtte være religiøse steder, kulturelle foreninger eller på kaféen.

Ni partier uten flerkulturelle

Samtlige partier, med unntak av Høyre og Arbeiderpartiet, har ingen faste medlemmer med flerkulturell bakgrunn i Akershus fylkesting.

Det tilsvarer 22 faste medlemmer fordelt på ni partier.

Liv Gustavsen i Akershus Fremskrittsparti er ikke fornøyd med det manglende mangfoldet.

Fylkesleder i Frp i Viken, Liv Gustavsen

Konsekvensen av å ikke ha flerkulturelle politikere kan bidra til at enkeltes standpunkt eller interesser ikke når frem, det mener Liv Gustavsen fra Akershus Fremskrittsparti.

Foto: Privat

Hun tror grunnen kan være tidsklemma.

– Det tar mye tid å drive med politikk. Før man kommer inn i fylkestinget så er det jo på frivillig basis, hvor det tar mye av privattiden til familier.

Gustavsen håper dette vil bedre seg med tiden, og at det er flere flerkulturelle i ungdomspartiet deres.

– Vi kan jo håpe at vi kan kanskje favne om dem sånn at vi kan klare å nå ut i deres miljøer på en bedre måte enn det man har gjort i dag.