Kulturvernpris til Tyndelsrudtunet

Eierne av Østfolds best bevarte gårdstun fra 1700- tallet Tyndelsrudtunet i Marker, er tildelt kulturvernprisen fra fortidsminneforeningen i Østfold. Tømmerlåve med halmtak, stabbur og to hovedbygninger er svært godt bevart. Og fortidsminneforeningen legger vekt på at
det er svært spesielt at eierne på begge sider av gjerdet har vært interessert i å ta vare på det.

Tyndelsrudtunet i Marker
Foto: privat