Kulturminner forsinker Follobanen

Reisende må smøre seg med tålmodighet. Follobanen blir flere år forsinket.

Follobanen

Follobanen.

Foto: Via Nova/ Aas-Jacobsen/ Jernbaneverket

Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski kan tidligst stå ferdig i 2020 eller 2021.

I 2018 skulle toget suse gjennom den nye tunnelen mellom Ski og Oslo S på 11 minutter. Nå viser det seg at togpendlerne fra Follo må leve med stappfulle tog og forsinkelser på Østfoldbanen i flere år til.

Byggestart blir nemlig ikke før tidligst i 2014, mens byggetiden er beregnet til seks til sju år, melder Jernbaneverket.

Tidligere har det vært operert med byggestart i 2013 og fem års anleggsarbeid.

Usikker fremtid for Øya i Middelalderparken

- Vet at dette blir vanskelig for folk

Kulturminner

Årsaken til at anleggsstart er forsinket, er at linjeføringen gjennom Middelalderparken i Gamlebyen må utredes nærmere.

Det skal utredes et nytt alternativ som innebærer at alle spor både for Follobanen og Østfoldbanen samles i den såkalte Klypen.

– Utredningen vil skje i nært samarbeid med Riksantikvaren for å ivareta hensynet til kulturminner i området, skriver Jernbaneverket på sine nettsider.