Kulturløft i Østfold

Forslaget til statsbudsjett for 2007 inneberer en økning til ulike kulturtilbud i Østfold med om lag 2,4 millionar kroner.

Kirkeminister Trond Giske
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

 

Av dem som nyter godt av disse midlene er:

0.45 millionar kroner til Punkt Ø.

0.35 millionar kroner til Østfoldmuseet

0.19 millionar kroner til Fredrikstad Museum

0.24 millionar kroner til Halden Historiske Samlinger.

- Kulturløftet betyr at man satser på kultur i Østfold. Det skal komme alle til gode, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Mange andre ordninger under Kulturrådet vil ifølge regjeringen også komme Østfold til gode.

Festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte og rockesatsingen er tiltak som skal fordeles over hele landet.