Kronisk syke blir hardt rammet

Hvis terskelen for innleggelse på sykehus heves, hevder fylkeslegen.

Nye Ahus
Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Underskuddet ved Ahus ble mer enn doblet i juli på grunn av for høyt belegg på sykehuset, og nå vurderer ledelsen å gjøre det vanskeligere å bli innlagt.

Ifølge Fylkeslegen er det kronikere og mindre syke pasienter som vil bli skadelidende.

Fylkeslege Petter Schou

Fylkeslege Petter Schou.

- Køene vil nødvendigvis bli lengre hvis det blir vanskeligere å komme inn. Det er ikke de pasientene som det haster med dette går utover, men det er pasientene som kan vente uten at det går utover liv og helse som må lide.

-Faren er at det nok en gang går utover kronikere og de myke tilstandene som taper, mens "blålyspasientene" går først slik de ofte gjør, sier fylkeslege Petter Schou.

Stort belegg

- Et av hovedproblemene er at belegget i sengepostene våre er noe større enn sengepostene egentlig er bemannet for, og det fører til at det må leies inn for mye vikarer.

- Sykehusledelsen arbeider med gode tiltak for å få ned presset på sengepostene, og for å bedre pasientstrømmen gjennom sykehuset. Inntil de tiltakene virker, og i tillegg til dem, kan det hende at vi må heve terskelen for innleggelse ved sykehuset litt, sier styrelder i Ahus, Peder Olsen.

Kan bli vanskeligere å bli innlagt

- Helt uakseptabelt

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes representant i brukerrådet på Ahus, Arild Olsen, sier kronikere allerede venter for lenge på behandling.

- Helt uakseptabelt. Det er lang nok ventetid på å få de undersøkelsene. Terskelen for å komme inn bør ikke være høyere enn det den er i dag.

- Det er veldig vanskelig for oss brukere å akseptere den avgjørelsen. Helt klart, det er ikke akseptabelt.