Kritisk til valg av vennskapsby

Petter Skauen i Kirkens Nødhjelp er kritisk til at rådmannen i Fredrikstad vil ha ny vennskapsby fordi den blant annet kan gi tilgang til pengekassa i EU.

Petter Skauen på grensen mellom Haiti og Den dominikanske Republikk.

Petter Skauen fotografert på grensen mellom Haiti og Den dominikanske Republikk.

Foto: Karl Hans Johansen / NRK

– Hvis det å tjene penger skal gå på bekostning av et nært og ekte vennskap, er det svært beklagelig, slår Skauen fast overfor NRK.no.

Han viser til at Fredrikstad i sommer som eneste kommune sa nei til et nytt samarbeidsorgan for norske kommuner med vennskapsbyavtaler i Guatemala. Selv om koordinatorstillingen skulle blitt betalt av tilskudd, ville kommunen ikke administere den.

– Bryter løfter

– Kommunen svikter gamle venner når vennskapssamarbeidet nå tones ned. Kommunen har heller ikke fulgt opp løftene sine om å innkalle ildsjeler og frivillige Guatemala-venner til orienteringsmøte. Ja, vi er redde for at kommunen trekker seg ut, sier Skauen.

Ifølge rådmannen har Fredrikstad flere vennskapsavtaler som har ligget brakk de siste årene. Ingen aktivitet er opprettholdt, bortsett fra at politikerene har besøkt hverandre.

Han stiller spørsmål om disse bør avvikles, eller om plitikerene vil gjenoppta satsingen.

Når formannskapet nå behandler saken, drar Skauen og flere av ildsjelene til Guatemala for å feire at det er 25 år siden de første bånd ble knyttet. Da var det ansatte i brannvesenet som tok initiativ til å hjelpe mennesker i det flomrammede landet.

– Varslet mord

Fredrikstad kommune har i tillegg til kulturutveksling og flere samarbeidsprosjekter, også bidratt med oppbygging av helsevesen, skoler og andre viktige samfunnsgoder.

– Befolkningen er urolig. Vi trengs så sårt, også for at de skal ha noen å gå til når overgrep skjer. Kommunen kan varsle saker til for eksempel Amnesty og bli tydeligere hørt enn enkeltpersoner, sier Skauen.

Senest i forrige uke skjedde et mord i vår vennskapsby, men da måtte man søke hjelp i en annen norsk vennskapskommune, forteller han.

På eurojakt til Slupsk

Rådmann Jan Lasse Hansen i Fredrikstad legger ikke skjul på at hovedårsaken til å knytte kontakt med en by i et ferskt EU-medlemsland er de mange mulighetene til å få samarbeidsmidler. Kommunen vil ikke måtte ut med penger, ikke en gang til besøksreiser.

I mai dro et lite utvalg til byen, etter å ha blitt invitert av den polske ambassadøren. Bakteppet er at FFK spilte UEFA-runde mot et polsk lag.

Rådmannen ser for seg at vennskapsbyen kan bli nyttig på mange måter. Han nevner at polske sykepleiere kan hospitere ved sykehjem i Fredrikstad, og at arbeidskraft også kan skaffes til barnehagesektoren.

Lokale bedrifter som vil selge varer og tjenester innenfor EU vil kunne få bedre distribusjonsmuligheter. Videre vil Fredrikstad kunne få penger til ulike prosjekter, i mange tilfeller med en egenandel ned mot null.

I utredningen heter det videre at siden polakker er en voksende ny innbyggergruppe, vil samarbeidet også kunne gi hjelp til integreringen av disse.

Men rådmannen nevner også kulturelle goder, blant annet en utstilling Slupsk gjerne vil vise. Det er også planer innenfor biblioteksamarbeid.