Kritisk til unge sjåførlærere

Unge sjåførlærere mangler erfaring for å kunne formidle kunnskap om samspillet i trafikken til ungdom, mener pensjonert kjørelærer Torgeir Abrahamsen.

Førerkort
Foto: Camilla Bilstad / NRK

-De har ikke tilstrekkelig praktisk erfaringsbakgrunn selv og møter ungdommene med blanke ark, sier Abrahamsen til NRK.

Nødvendig med praktisk erfaring

Han mener at det ikke er nok å innføre kjørebegrensninger for ungdom for å få bukt med de mange trafikkulykkene som involverer unge sjåfører.

- Det nytter ikke å lese seg til dette. Man må ha praktisk erfaringsbakgrunn for å kunne lære ungdom om samspillet i trafikken, sier Abrahamsen.

25 års grense for kjørelærere

Sjefingeniør Egil Nordengen i Statens vegvesen

Egil Nordengen (bildet)er uenig med tidligere kjørelærer Torgeir Abrahamsen og mener Norge har et av verdens beste opplæringssystemer for sjåførlærere.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

Han sier mange sjåførlærere ikke er gode nok, fordi de selv er unge og uerfarne.

- Det er altfor tidlig å være sjåførlærer før man har fylt 25 år, sier den pensjonerte kjørelæreren.

Egil Nordengen i Statens Vegvesen er ikke enig. Han mener at Norge har ett av verdens beste systemer for føreropplæring.

Gale holdninger

Nordengen tror at råkjøring blant ungdom er et resultat av holdninger og ikke manglende kunnskaper

- Jeg tror at lista for inndragning av førerkort må senkes. Og vi må skjerpe sanksjoner for de som har stadige forseelser i trafikken -særlig for førere i ungdomsgruppen, sier Nordengen.