Hopp til innhold

Kritisk til forbud mot brussalg

Fylkespolitiker Fredrik Punsvik fra Høyre mener at å forby brussalg på de videregående skolene i Østfold er overformynderi.

Brus

Høyre-politiker Fredrik Punsvik mener at elevene på videregående skole er gamle nok til å avgjøre selv hva de ønsker å drikke på skolen.

Foto: Scanstockhoto/Graça Victoria

Punsvik sitter i oppæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold og er sterkt imot forslaget om å forby brussalg .

Brus
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Skremmende overformynderi

- Jeg synes det er skremmende å se hvor mye overformynderi vi får inn i skolen. Nå skal altså Ap og SV ikke bare mate elevene, men de skal også bestemme hva slags drikke elevene skal ha til maten, sier Punsvik.

Han mener det er viktigere å øke trivselen i skolen.

- Mange mistrives i den norske skolen, og en av grunnene til det er at elevene får bestemme for lite selv. Vi mener at politikerne får konsentrere seg om innholdet i skolen og ikke om hvorvidt de drikker brus eller ikke, sier Punsvik.

Han synes det er positivt at det satses på sunn mat i de videregående skolene i Østfold, men han er ikke enig i at man skal forby brussalg av den grunn.

- Elevene er gamle nok til å bestemme selv

- Her er det snakk om en aldersgruppe på 16 til 19 år. Elevene kan utmerket godt selv finne ut om de vil drikke brus eller andre ting til maten, mener Punsvik.

Han synes det blir for drøyt når enkelte politikere antyder at private bedrifter som driver skolekantinene, kan bli kastet ut.

- Jeg synes det er synd at man eksempelvis skulle si opp kontrakten med attføringsbedriften ASVO, som driver kantinen på Malakoff videregående skole, bare for at elevene ikke skal få mulighet til å drikke brus, sier Punsvik.

- Forbud kan virke mot sin hensikt

Elev- og lærlingombud i Østfold fylkeskommune, Rune Vold Vallner, er også kritisk til forslaget om forbud mot brussalg.

- Et eventuelt totalforbud av brussalg på skolen vil kunne virke mot sin hensikt, da de fleste av Østfolds videregående skoler ligger slik til at tilgjengligheten til brus er så god at de som ønsker å kjøpe brus likevel vil kunne gjøre dette. Det vil kunne føre til at flere forlater skolens områder i friminutter for å kjøpe brus, som igjen vil kunne føre til at elevene kommer for sent til undervisningen, tror Vold Vallner.

Positiv til vannautomater

Han mener at et forbud mot brusautomater vil kunne være akseptabelt eller at brusen i automatene erstattets med sukkerfrie alternativer.

- Dessuten bør det fortsatt være fokus og satsning på å få på plass flere vannautomater på skolen, da man av tidligere erfaringer ser at dette har en positiv virkning, påpeker han.

- Viktig at elevene får være med og bestemme

Brussalg bør fortsatt kunne foregå i kantinene i åpningstiden, mener Vold Vallner, som synes fylkeskommunen bør fortsette arbeidet med å tilby sunne alternativer som skolefrokost, frukt og grønt og billigere og sunnere kantiner fremfor totalforbud mot brussalg

Vold Vallner understreker betydningen av at elevene, ved elevrådene ved de enkelte skolene selv får være med å forme og bestemme hvordan de ønsker å legge til rette for en sunnere skolehverdag.