Hopp til innhold

Skarp kritikk for vilkårlig saksbehandling

Behandlingen av byggesaker i Halden er personavhengig og vilkårlig, konkluderer revisjonsrapport.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

I rapporten fra Østfold kommunerevisjon får Halden kommune skarp kritikk for sin saksbehandling i byggesaker.

Les også:
Slakter kommunal saksbehandling
Mer hyttekrøll ved Femsjøen
- Et juridisk makkverk
Erstatningskrav etter anbudsflause
Brøt anbudsregler

Feil av ulik alvorlighet

I gjennomgangen av registrerte enkle byggesaker og vedtak om byggetillatelser i Halden i 2008, har revisjonen avdekket en rekke svakheter. Det sier forvaltningsrevisor Linda Asp.

- Innenfor alle åtte områder som vi har sett på, har vi avdekket saksbehandlingsfeil på alle områder. Feilene er av ulik alvorlighet, sier Asp til NRK.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

En av byggesakene i Halden, som har skapt mye blest i år, er den såkalte 'Femsjø-saken'. Hytteeier fikk anvist tomt av kommunen, fikk senere avslag på å sette opp hytte og hele saken endte hos fylkesmannen. Fylkesmannen i Østfold beskrev saksbehandlingen som kritikkverdig og dårlig.

Foto: NRK / NRK

Vilkårlig og personavhengig

Blant annet mener revisjonen:

  • at Halden kommune har for lang saksbehandlingstid i meldingssaker,
  • at kommunen ikke følger lovverket når det gjelder å gi dispensasjoner,
  • at saker som mangler det samme dokumentet ikke behandles likt -
  • og at kommunen ikke har et godt nok system for oppfølging av ulovlige tiltak.

Revisjonen mener dette skaper et inntrykk av at dersom du søker om byggetillatelse i Halden kommune, så er behandlingen og utfallet, om du får bygge eller ikke, ganske vilkårlig og personavhengig.

Kommunen i gang med tiltak

Revisjonen har anbefalt en rekke tiltak som bør iverksettes for å bedre forholdene i Halden.

Rådmann i Halden, Per Egil Pedersen, vil ikke kommentere saken overfor NRK Østfold, men henviser til sin skriftlige kommentar til rapporten.

Der står det blant annet at kommunen allerede er i gang med flere tiltak som skal minske risikoen for at ulikebehandling skal finne sted.