Sivilombudsmannen: – Dårlige rutiner ved nye innsettelser

Sivilombudsmannen kritiserer Ringerike fengsel for å ikke gjøre nok for å forhindre selvmord blant de innsatte.

Ringerike fengsel

Ringerike fengsel har et høyt sikkerhetsnivå. De to hovedgruppene innsatte er enten de som soner langtidsdommer, eller det er personer som sitter i varetekt.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Siden 2012 har det vært tre selvmord i Ringerike fengsel. Det siste skjedde i oktober 2014. En innsatt ble overført fra Tønsberg sentralarrest til Ringerike fengsel, og politiet hadde satt i gang tiltak fordi de hadde mistanke om at vedkommende kunne begå selvmord. Den informasjonen gikk ikke videre, og den innsatte tok sitt eget liv på cella samme natt som han kom til Ringerike.

Etter et besøk i fengselet i januar, mener sivilombudsmann Aage Thor Falkanger at Ringerike fengsel må bedre rutinene for informasjonsflyt mellom dem og politiet, knyttet til de innsattes psykiske helse og faren for at noen skal begå selvmord.

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kritiserer Ringerike fengsel for manglende rutiner når det kommer nye fanger.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

– Det er rutinemangler ved overføring av særlig sårbare innsatte fra politiet til fengselet. Vi snakker da om personer som kan være suicidale. Rutinene må bli bedre for hvordan informasjonen overføres, sier Falkanger.

Les også:

Sivilombudsmannen fant også mangler i helsetilbudet og tolketilbudet til de innsatte.

Ringerike fengsel har nå fått en frist med å komme med en tilbakemelding på hvordan de vil følge opp funnene.

– Vi må ta det videre når tilbakemeldingen kommer, sier Falkanger.

Innrømmer at rutinene kan bli bedre

Håkon Melvold

Fengselsdirektør Håkon Melvold tror aldri Ringerike fengsel helt vil kunne unngå selvmord blant de innsatte.

Foto: Torkjell Trædal / NRK

Fengselsdirektør Håkon Melvold ved Ringerike fengsel innrømmer at de kan gjøre mer for å forhindre selvmord blant de innsatte.

– De tre selvmordene er tre for mye, og det er åpenbart at en del ting kan gjøres bedre, sier Melvold.

Likevel mener han de ansatte forhindrer alvorlige selvskadingsepisoder og i enkelte tilfeller også selvmord. Han tror ikke det er mulig helt å unngå selvmord.

– Vi får aldri svar på om dårlige rutiner er årsaken til de tre omtalte selvmordene, men vi kan gå mer direkte inn i problematikken, sier Melvold.

Mangler kunnskap

Hvert år kommer rundt 400 personer til soning ved Ringerike fengsel. Det er særlig ved nye innsettelser at fengselets ansatte trolig mangler kunnskap og erfaring.

– Vi er flinke til å fange opp situasjoner og gripe inn når vi har hatt ansvaret for de innsatte en stund. Ved nye innsettelser kreves det en særlig kompetanse i å lese tegn og symptomer. Den kunnskapen har vi nok ikke, avslutter Melvold.