Hopp til innhold

– Gjør for lite for å bekjempe radikalisering

En landsomfattende ungdomsorganisasjon mener Oslo kommune gjør for lite for å forebygge radikalisering blant ungdom. – En veiledningsbrosjyre vil ikke gi særlig effekt. Man må inn med et større løft, sier generalsekretær Pål Isdahl Solberg i Ungdom og fritid.

Generalsekretær Pål Isdahl Solberg i Ungdom og Fritid.

KREVER RESSURSER: Pål Isdahl Solberg i Ungdom og fritid mener det må et krafttak til på flere felt til for å hindre at ungdom dras mot ekstremisme.

Foto: Fouad Acharki / NRK

I kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme har Oslo kommune sammen med politiet, bestemt seg for å lage en veiledningsbrosjyre med faresignaler man skal se etter.

Den landsdekkende ungdomsorganisasjonen Ungdom og fritid, som organiserer over 600 fritidsklubber og ungdomshus, mener det på langt nær er nok for å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom.

– Dette er et så kompleks og sammensatt problem at man må inn med kompetanse og ressurser. Det handler om at de som jobber med barn og unge må ha kunnskap, penger og ressurser tilgjengelig slik at de kan jobbe med ungdommen hver dag på dette feltet, sier Pål Isdahl Solberg.

Ifølge PST har minst 50 nordmenn reist til Midtøsten for å kjempe med ekstreme islamister.

Mangel på kompetanse

miljøarbeider Mohamed Fariss

LITE KUNNSKAP: Miljøarbeider Mohamed Fariss sier ansatte ved ungdomshus mangler kompetanse for å forebygge radikalisme.

Foto: Fouad Acharki / NRK
Stian Berger Røsland

UENIG: Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) er uenig i kritikken av veiledningsbrosjyren og mener den er en viktig start i arbeidet mot radikalisering.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

På Riverside ungdomshus på Grønland i Oslo kommer ungdom mellom 15 og 22 år hver dag.

– De kommer hit for å få hjelp til å søke på skole eller jobb. Noen ganger har de også spørsmål om fritidsaktiviteter, eller de kommer bare for å henge, sier miljøarbeider Mohamed Fariss. Han er tillitsvalgt i Fagforbundet og mener ungdomsarbeidere må lære mer om hvordan man forebygger radikalisme.

– Dette er et ganske nytt tema og vi har ikke hatt kurs eller opplæring. Derfor vil jeg påstå at det er mangel på kompetanse, sier Fariss.

– Viktig start

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) er uenig i at veiledningsmateriellet ikke vil være til hjelp.

– Jeg tror at en veilederen er en viktig start. Vi kommer til å forsøke å få enda større oppmerksomhet og spredning av materialet i tiden framover. Blant annet skal alle som jobber med ungdom i Oslo kjenne til veilederen, sier Røsland.

Å forebygge radikalisering og ekstremisme hos ungdom er ikke noe fritidsklubber alene kan gjøre, mener Isdahl Solberg.

– Jeg tror fritidsklubber kan bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge, men jeg tror ikke de eller skolen alene kan forebygge. Det må et godt samarbeid til. Da handler det om at bydelene og kommunene i Norge må samarbeide på tvers av etatene som jobber med barn og unge.

Justisdepartementet opplyser at brosjyren er under arbeid, men kan ikke si når den er klar for å bli tatt i bruk.