Kritikk av tilbud

Flere foreldre til barn med spiseforstyrrelser er misfornøyde med tilbudet de får ved Vestre Vikens barne- og ungdomspsykiatriske avdeling i Drammen, skriver Dagsavisen Fremtiden. Det er lang ventetid og få plasser ifølge organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser. Ledelsen ved avdelingen ønsker ikke å kommentere saken. Jenta som døde i Valdres var en periode innlagt ved avdelingen i Drammen.