Kristelig Folkeparti

Line Henriette Hjemdal i Kristelig Folkeparti i Østfold presenterer partiet.

Line Henriette Hjemdal, Krf

Hør radiointervju med kandidaten:

Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkeparti

Line Henriette Hjemdal, Kristelig Folkeparti