Krisetiltak skal redde økonomien

Moss kommune innfører umiddelbar ansettelses- og innkjøpsstopp for å begrense underskuddet.

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold, er bekymret med tanke på kommunens økonomi.

Foto: Håvard Wien / NRK

Moss kommune sliter økonomisk og mandag ettermiddag vedtok formannskapet å innføre umiddelbar ansettelses- og innkjøpsstopp.

Det skriver moss-avis.no.

– Det gjelder alle virksomheter i hele kommunen. Bakgrunnen er kraftig økte utgifter til barnevern og helse- og sosialsektoren i sommer, sier ordfører Paul Erik Krogsvold.

Tror på tiltak

Krogsvold forteller at kommunen nå styrer mot et underskudd på snaue 15 millioner kroner, og at det er svært viktig at man raskt får kontroll på økonomien.

– Vi har hatt kontroll tidligere, men i løpet av sommeren har vi fått merutgifter på barnevern og helse og sosial. Og det vi ta hånd om. Akkurat hva som har skjedd må vi se nærmere på og vi har avtalt et møte med de to virksomhetene 17, september, sier han.

Ordføreren mener at det er godt mulig å bedre den økonomiske situasjonen.

– Vi setter inn alle tiltak for å bøte på det som har skjedd, og jeg har god tro på at vi klarer det, avslutter Krogsvold.