Krisemøte om Østfoldbanen: – Østfold er og forblir det glemte fylket

RÅDE (NRK): De ledende politikerne frykter for utbyggingen av Østfoldbanen etter at regjeringen lukket pengesekken. Nå danner de en egen gruppe for å kjempe for jernbanens fremtid.

Krisemøte om Østfoldbanen

Politikertopper fra hele Østfold var i dag samlet på Råde stasjon for å diskutere hvordan de skal jobbe videre med utbyggingen av Østfoldbanen.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Vi har vært tydelige på at vi må samle oss tverrpolitisk og møtes oftere, sier Ingjerd Schou (H).

Politikertoppene fra Østfold er sterkt bekymret for fremtiden til Østfoldbanen etter at regjeringen skrev i forslaget til statsbudsjett at det «ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form».

Mandag var Østfold-politikerne samlet til et krisemøte på jernbanestasjonen i Råde.

Der ble de enige om å opprette en tverrpolitisk gruppe som skal jobbe med samferdselsspørsmål. Målet er å sikre fremdrift og sørge for at dobbeltspor på Østfoldbanen blir en realitet.

– Å samles oftere og ha et møte med samferdselsministeren er de neste stegene, sier Schou, som tok initiativ til møtet.

Gruppen skal bestå av alle ordførerne i Østfold, Østfoldbenken på Stortinget og Jernbaneforum Øst, som er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens linjer fra Oslo til svenskegrensen.

– Østfold er og forblir det glemte fylket. Man bygger ut over hele Østlandet, men ikke det fylket som skal forbinde oss med utlandet, sier ordfører Thor Edquist i Halden.

20 milliarder dyrere

I 2018 fortalte Bane Nor at de hadde avdekket svært dårlige grunnforhold der de planla å legge dobbeltsporet. Først gjaldt det områdene nord for Fredrikstad, men senere fant de liknende problemer også på strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. De justerte opp prisen med 20 milliarder kroner.

Schou mener det er helt avgjørende at politikerne nå samler seg på tvers av partiene for å sikre en utbygging av jernbanen.

– Den leira har ligget der i flere tusen år, så det burde ikke kommet overraskende på noen. De burde sett dette langt tidligere. Det er helt nødvendig å få til dette nå, for hele Norge. Dette er porten ut og inn til Norge for varer og folk, sier hun.

Jon Georg Dale

Nyhetene om de dårlige grunnforholdene gjennom Østfold har gitt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hodebry.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I et forsøk på å gjøre prosjektet billigere, har Bane Nor foreslått å droppe en planlagt utbygging av Råde stasjon for å spare en halv milliard kroner. De foreslår samtidig å ikke bygge dobbeltspor helt til Fredrikstad.

Det fikk stortingspolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen fra Arbeiderpartiet til å stille et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vurderes det å skrote hele prosjektet? spør Waagen.

Foreløpig har ikke Dale svart på Waagens spørsmål, men da VG spurte Dale om han kunne love at det ble både togstasjon i Råde og utbygging av dobbeltspor gjennom Fredrikstad, svarte han slik:

– På det tidspunktet vi er nå, kan vi ikke love noe som helst.

– Problematisk

Nå frykter Østfold-politikerne at hele prosjektet blir lagt på is. Freddy A. Øvstegård fra SV er klar på at man må finne en løsning raskt.

– Med en E6 som blir full i 2025, så føler jeg at Østfold må prioriteres. Vi er nødt til å se på hvordan vi kan gjøre dette rimeligere, men vi kan ikke nedskalere kvalitetet.

Også Råde-ordfører René Rafshol understreker at han vil ha mest mulig samferdsel for pengene, men han mener samtidig at det viser at Østfoldbanen bør prioriteres.

– Det er ikke noe bedre sted å putte dem enn i Østfold, for det er den X-faktoren vi snakker om, nettopp ved at vi har et klimamål som vi skal nå. Vi ønsker ikke en seksfelts E6 gjennom Østfold, sier han.

Rafshol reagerer spesielt på forslaget om å droppe planene om å bygge ut Råde stasjon for å kutte kostnader. Han mener det er helt uaktuelt å gå med på en utbygging uten å utvide Råde stasjon

– Det er klart at det er problematisk. Vi hadde den samme runden i 2011 til 2013, men da kom både ordføreren i Sarpsborg og i Fredrikstad og sa at Råde stasjon også er deres stasjon. Det klart at vi har et større nedslagsfelt enn de 7500 menneskene som bor her i Råde.