Nå skal farlige vogntog stoppes på Svinesund

Vegdirektoratet godtar ikke nok en vinter med redusert kontroll på Svinesund.

Utekontroll på Svinesund

I vinter måtte Vegvesenet begrense antall kontroller på Svinesund, da opphopning av trafikkfarlige vogntog ble et sikkerhetsproblem.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Det er på grensa de bør stoppes, de utenlandske vogntogene som utgjør en dødsfelle på norske veier, mener norske myndigheter.

Men tross alle løfter om økt kontroll, ble det heller færre kontroller i vinter.

– Det skal ikke gjenta seg, sier Sigurd Ola Olsen, som er fagdirektør i Vegdirektoratet.

– Vi kan ikke akseptere at vi får samme problemstilling som i fjor, at vi ikke kan stoppe de farlige vogntogene som er på vei inn i landet.

Sigurd Ola Olsen, fagdirektør i Vegdirektoratet

Ikke nok plass til alle med kjøreforbud

Det var Brannvesenet i Halden som i vinter slo alarm om forholdene på Svinesund.

På kontrollplassen er det begrenset med biloppstillingsplass for trafikkfarlige vogntog med kjøreforbud, og i vinter hopet det seg opp.

Når vogntog står på Svinesund over lengre tid, går livet sin gang blant sjåførene. De lager mat, sover i bilene, og noen velger å reparere bilene på kontrollplassen.

Nærmest lovløse tilstander

Vogntog utfor vegen på E39

Det er dette norske veimyndigheter ønsker å få en slutt på ved å stanse trafikkfarlige vogntog på grensa.

Foto: Hege Karin Johnson

Fagdirektøren i Vegdirektoratet forteller at mye skjedde på kvelden når Vegvesenets ansatte hadde rundet av arbeidsdagen.

– Når våre folk dro hjem ble det foretatt ulovlige reparasjoner. Man satt med primus tett opptil disse kjøretøyene.

Da brannvesenet kom på kontroll satte de ned foten.

– Da ble det stopp i kontrollene. Vi hadde for liten plass, slik at de kjøretøyene som ble stoppet stod for tett. Når man da drev med reparasjoner på stedet med sveiseapparat og lignende, så kunne det utgjøre en brannfare, sier Sigurd Ola Olsen.

Resultatet ble langt færre kontroller enn ønskelig, og dermed langt flere trafikkfarlige vogntog på norske vinterveier.

Flere tiltak på gang

Statsbygg som eier kontrollområdet kan fortelle at de nå har gitt tillatelse til å utvide plassen for parkering. Fagdirektøren i Vegdirektoratet forteller at det er flere tiltak på gang for å unngå en ny stopp i kontrollen.

Vogntog på vent

Vogntogene står svært tett på kontrollplassen til vegvesenet på Svinesund.

Foto: Tollvesenet

– Siden i vår har det vært jobbet for å bedre forholdene. Man har gjort tiltak ute på E6, man har gjort tiltak inne på Tollvesenets plass for å slippe tilbakeblokkeringen ut på E6 og man har jobbet med å få utvidet kapasitet for oppstilling av kjøretøy med kjøreforbud.

– Hva er konsekvensene hvis dere ikke får utført de kontrollene dere ønsker på Svinesund?

–Da slipper man farlige vogntog inn på det norske veinettet, vogntog som kan forårsake ulykker eller avviklingsproblemer.