Hopp til innhold

Krever uavhengig villreingransking


Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell krever at det blir satt i verk en uavhengig gransking av nedskytingen av villrein i Nordfjella i 2018.

Hele villreinstammen ble skutt ned etter funn av skrantesyke i 2016.

Villreinnemnda ber om at det undersøkes om det har foregått brudd på dyrevelferdsloven.

Kravet kommer som følge av videoer vist i media de siste dagene som viser stresset rein som jaktes på fra helikopter. Både Statens Naturoppsyn og Mattilsynet er blitt anmelding at Norges Miljøvernforbund.