Krever tiltak mot støy fra glass

Naboene omkring Norsk gjenvinnig på Øra forventer høyere volder, tettere vegger og andre støydempende tiltak dersom bedriften skal ta imot utrangerte vinduer. Det sier leder av lokalsamfunnsutvalget på Gudeberg, Fredrik Ellefsen.

Det er Miljødirektoratet som avgjør om Norsk gjenvinning får ta i mot inntil 30 000 tonn glass i året slik de har søkt om.