Hopp til innhold

Krever svensk-norsk samarbeid

En rekke organisasjoner, blant dem LO, NHO og Naturvernforbundet ber om at det startes et norsk-svensk jernbanesamarbeid nå. I dag møtes landenes samferdselsministre i Stockholm.

Tog

NHO, LO og flere miljøorganisasjoner krever at Norge og Sverige samarbeider om jernbanen mot Europa.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bakgrunnen er at vår egen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag for første gang skal møte sin svenske kollega, infrastrukturminister Catharina Elmsäther-Svärd i Stockholm.

Samferdselsdepartementet bekrefter at jernbanen mellom Oslo og Göteborg blir et tema på dette møtet, i tillegg til andre saker.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, står bak oppropet som rettes mot de to samferdselsministrene i Norge og Sverige.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Mandag sendte en rekke organisasjoner et felles brev til Samferdselsministeren der de ber om at det innledes et samarbeid over grensen for å komme videre med dobbeltsporet mot Göteborg.

Brevet er signert av Naturvernforbundet, LO, NHO, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, WWF, Foreningen Norden, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, foreningen For Jernbane

Ser behovet

Tidligere i høst sa Ketil Solvik-Olsen at han så snart som mulig ville ta opp jernbanen videre mot Europa med svenske myndigheter. Nå byr altså sjanse seg.

– Det er viktig å komme i gang med et planarbeid relativt raskt, sa Solvik-Olsen da.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Ketil Solvik-Olsen møter i dag sin svenske kollega. Der skal de blant annet snakke om jernbane mellom Oslo og Göteborg.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Spørsmålet er om jernbanen nordover mot Norge møter like stor entusiasme på svensk side av grensen.

Ikke prioritert

Da NRK møtte den svenske infrastrukturministeren i sommer, sa hun at forbindelsen mot Norge "må bygges ut en gang", men at mange andre prosjekter ligger foran i køen.

Slik er det også i Norge. Men, en planlegging av dette trenger ikke å forhindre enn full utbygging av inter-city-triangelet slik det er planlagt. Det mener tidligere NSB-sjef Osmund Ueland.

– Her må vi tenke stort og ha flere tanker samtidig. Men, strekningen mot Göteborg må løftes og gis høyere prioritet. Ikke minst fordi Göteborg Havn er Norges største godshavn, sier Ueland.

Tunge aktører

Et bredt spekter av organisasjoner stiller seg altså bak kravet om at det tas initiativ overfor svenske myndigheter.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener det bør gjøre inntrykk.

– Når LO og NHO går sammen med store deler av miljøbevegelsen og stiller krav om et togsamarbeid mellom Norge og Sverige, så bør det veie tungt.

Her er både dem som bruker toget som passasjerer, her er næringslivet som vil bruke toget til å frakte gods, og her er miljøbevegelsen som er opptatt av å få ned utslipp, sier Haltbrekken.