Krever svar fra ministeren etter ulovlig fjordsprenging

Stortingspolitiker og miljørettseksperter reagerer kraftig på at Miljødirektoratet ikke gikk inn for å straffe Kystverket da de brøt loven under sprenging av grunner og skjær i Oslofjorden. Nå havner saken på ministerens bord.

Queen Mary 2 ved kai ved Akershus festning lørdag.

TRYGGERE FOR STORE SKIP: En rekke grunner og skjær er blitt sprengt bort av Kystverket i indre Oslofjord for å bedre forholdene for store skip som skal inn og ut av Oslo. Her ser vi Queen Mary 2 som var i Oslo i sommer.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Kystverket jobbet i fjor høst og vinter med å sprenge bort grunner og skjær i Oslofjorden for å gjøre innseilingen tryggere for skip som skal til og fra Oslo. Men nå viser det seg at de brøt forurensningsloven i flere måneder, og politiet ga Kystverket en bot på 200 000 kroner.

Dette skjedde til tross for at Miljødirektoratet anbefalte at de ikke skulle få straff.

Nikolai K Winge

Nikolai Winge som er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) syns det er rart at Miljødirektoratet ikke anbefaler straff for lovbruddet.

Foto: Gisle Bjørneby / NMBU

Miljørettseksperter mener dette var en grov feilvurdering fra direktoratets side.

Førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås, Nikolai K Winge, mener denne saken viser at det er grunn til å frykte for rettssikkerheten i miljøspørsmål i Norge.

– De begrunner jo for at det skal ilegges straff i uttalelsen til politiet, men så konkluderer de motsatt uten å begrunne det, sier Winge.

Hvis man nå gir signaler om at man ikke får bøter for å bryte miljølovgivning eller gir så små bøter at man kan spekulere i at det lønner seg å drive med miljøkriminalitet, så har vi et alvorlig rettssikkerhetsproblem når det gjelder miljøspørsmål i Norge.

Førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet i Ås, Nikolai K Winge

Ministeren må svare

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) synes saken er spesiell og vil sende brev til ministeren for å få svar.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Det er ikke bare miljørettseksperter som reagerer på hvordan denne saken er blitt håndtert.

Åsmund Aukrust er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus og medlem i Miljøkomiteen. Han reagerer på at Miljødirektoratet ikke ønsket å forfølge dokumenterte brudd på forurensningsloven og vil ta opp saken både med ministeren og i Stortinget.

– Det å bryte forurensningsloven er alvorlig og skal ikke sees lett på. Derfor er det veldig spesielt at miljømyndighetene som har ansvaret for å følge opp dette, har valgt å ikke ta det videre, sier Åsmund Aukrust

I dag sender han brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Oppsiktsvekkende

Leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet Frantz Nielsen

Leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet Franz Nielsen sier de ikke har noen holdepunkter for at arbeidet på fjorden har forurenset mer enn tillatt.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Miljødirektoratet mener at det ikke er grunn til å frykte for miljøet til tross for lovbrudd og understreker at deres fagfolk har fulgt med på sprengningsarbeidet uten indikasjoner på at arbeidet har ført til større forurensning en det som var tillatt.

– I en straffesak ville utgangspunktet vært at man må bevise skyld og konsekvenser. Her er det ingen holdepunkter for å tro at dette har medført miljøkonsekvenser, sier leder for juridisk seksjon i Miljødirektoratet, Frantz Nielsen.

Men miljørettsekspert Winge lar seg ikke betrygge av dette, snarere tvert imot. Han får støtte fra professor ved Universitetet i Oslo og ekspert i miljørett, Ole Kristian Fauchald.

Ole Kristian Fauchald

Professor ved Universitetet i Oslo og ekspert i miljørett, Ole Kristian Fauchald mener direktoratet i realiteten sier at det ikke betyr så mye om man overholder krav i tillatelser.

Foto: Lill Haugen/Norsk Friluftsliv

De mener at sjefen for det juridiske i direktoratet, må ha misforstått hvordan forurensningsloven skal tolkes og brukes.

– Det at direktoratet legger til grunn en tolkning av regelverket som tilsier at noen må bevise at det har foregått en skade her, det synes jeg er oppsiktsvekkende, sier Fauchald.