Hopp til innhold

Krever større og sterkere vern av Østmarka

Oslo SV ber Klima- og miljødepartementet se bort fra Miljødirektoratets anbefaling for ny nasjonalpark i Østmarka.

Østmarka

Østmarka nasjonalpark kan bli en realitet, det er bare usikkert hvor stor den blir.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I sin anbefaling til departementet, deler Miljødirektoratet de foreslåtte verneområdene i Østmarka opp i ulike deler.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener Østmarka må få større vern.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Én del som nasjonalpark og én del som friluftslivsområde.

Oslo SV mener inndelingen er feil.

De har anbefalt en for liten del som nasjonalpark og for mye som friluftslivsområder, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Både nasjonalpark og friluftslivsområde etter markaloven betyr at et område er vernet. Forskjellen er ulik grad av vern.

Oslo SV vil at større deler av Østmarka skal bli nasjonalpark. Da vil parken få et skikkelig vern:

Nasjonalparkvern gir en større status, noe som kan gi midler til et nasjonalparksenter, sier Eidsvoll.

Østmarka naturreservat.

På grensen til dagens naturreservat i Østmarka. Reservatet ble opprettet i 1990 og er på 12,5 kvadratkilometer. Verneområdet kan bli mye større. I bakgrunnen sees en del av Børtervann.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Eidsvoll mener at et besøkssenter vil gjøre parken mer kjent og mer brukt.

Forslag til vern av Østmarka

Oslo SV vil at Statsforvalterens forslag skal vinne frem.

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Står ved sin vurdering

Terje Qvam

Terje Qvam, seksjonsleder i Miljødirektoratet, mener det er riktig å redusere størrelsen på nasjonalparken.

Foto: Terje Trobe / Miljødirektoratet

I mars la Statsforvalteren frem sitt forslag til hvilke områder som bør bli nasjonalpark.

Miljødirektoratet har gjort om på det forslaget.

– Grunnen til at vi har utvidet friluftslivsområdet, er at det allerede er tekniske inngrep i de områdene, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Terje Qvam.

Det vil si at det allerede finnes kraftlinjer og veisystemer i de områdene.

– Derfor anbefaler vi at de områdene ikke blir nasjonalpark, sier Qvam.

Miljødirektoratets forslag til nasjonalpark og vern av Østmarka

I direktoratets anbefaling er nasjonalparken blitt mindre.

Foto: Miljødirektoratet

Høringsfristen har gått ut

Høringsfristen for nasjonalparken i Østmarka har gått ut for lengst.

Har dere tro på at det dere mener vil gå gjennom?

Jeg håper og forventer at regjeringen hører på de som bor i Oslo og Statsforvalteren, sier SV-lederen.

Vi står på vår vurdering og så er det opp til departementet å ta den endelige vurderingen, sier Qvam i Miljødirektoratet.

Spørsmålet om nasjonalpark ligger nå til endelig avgjørelse hos Klima- og miljødepartementet.