Krever ni års forvaring for knivstikking på skole

DRAMMEN TINGRETT (NRK): 20-åringen som knivstakk en jente 17 ganger, bør dømmes til ni års forvaring, mener aktor. – Han gjespet da jenta fortalte om den verste dagen i sitt liv, sier sakkyndige, som mener mannen mangler empati.

19-åringen ble fotografert da han løp fra åstedet på St. Hallvar, men en hundepatrulje fant mannen.

Den unge mannen ble fotografert utenfor skolen rett etter knivstikkingen. Kort tid senere ble han pågrepet av politi og politihund.

Foto: NRK-tipser

Knivstikkene mannen påførte den da 16 år gamle jenta, var et forsøk på overlagt drap, mener aktor i saken, statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins.

– Dette er en grusom og hensynsløs handling, sa hun i sin prosedyre i Drammen tingrett fredag.

Harald Stabell og Vibeke Gjøslien Martins

Jentas bistandsadvokat Harald Stabell og aktor i saken, statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hun ba om at tiltalte dømmes til ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Hun ba også om at tiltalte ilegges et kontaktforbud overfor fornærmede i fem år.

Mannen knivstakk jenta i korridoren på St. Hallvard videregående skole i september i fjor.

Høy voldsrisiko

Han innrømmer å ha skadet henne, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han hevder han var under sterkt press og at han følte seg truet av jenta.

De rettspsykiatriske sakkyndige mener tiltalte kan ha både narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse, og vurderer at han har høy risiko for å begå nye voldshandlinger utenfor fengsel.

Kjøkkenkniven mannen brukte, brakk etter 17 stikk, og jenta hadde omfattende, livstruende skader.

Forsvarer reagerte

Tiltaltes forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, var helt uenig i aktors påstand om forvaring.

– Det er nærmest et misbruk av forvaringsinstituttet, sier han.

Marius Ihlebæk

Tiltaltes forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Ihlebæk trekker fram tiltaltes alder, og at Norge er varsomme med å idømme unge lovbrytere forvaringsstraff.

Ihlebæk mener 20-åringen bør dømmes for grov kroppsskade. Tiltalte mente ikke å drepe fornærmede, men å skremme henne, og knivstikkene var tilfeldig plassert og ikke strategiske, sa han i sin prosedyre.

Narsissistisk og dyssosial

Tiltalte har nektet de sakkyndige, psykiater Helge Haugerud og psykologspesialist Alexander Flaata, innsyn i sine helseopplysninger.

Etter å ha observert ham i fengsel og i retten, har Haugerud og Flaata en «klar mistanke» om personlighetsforstyrrelse hos tiltalte.

Knivstikking Lier, kniven

Kjøkkenkniven som ble brukt, brakk under knivstikkingen.

Foto: Politiet

Mannen har personlighetstrekk av narsissistisk og dyssosial karakter, mener de sakkyndige:

20-åringen blir raskt krenket og føler seg som et offer og en sosial taper. Han gir ikke uttrykk for empati med fornærmede, ifølge de sakkyndige, som ikke er sikre på hvorvidt tiltalte har en generell svikt i empatien.

Vanskelig å endre

– Det er nedslående å høre at han ikke særlig forstår egen atferd og sinneproblemer. Det er ikke et godt utgangspunkt for en endringsprosess, sier Haugerud.

Uten innsikt og motivasjon, kan man ikke drive med behandling, påpeker Flaata, som anslår at mannen dersom han vil, trenger mange års behandling.

Knivstikking ved St. Hallvard videregående skole

Politiet rykket ut til St. Hallvard videregående skole 4. september i fjor etter å ha fått melding om at en elev var knivstukket.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Tiltalte har grått flere ganger gjennom den fem dager lange rettssaken. Da moren hans fortalte retten om at han hadde blitt mobbet og utestengt som barn, gråt han.

Empatiproblemer

Hans forsvarer ville vite hva gråten betyr, og fikk til svar av de sakkyndige at det kan være uttrykk for mange ting. De trakk fram at tiltalte gråt når han følte seg som offeret og var i en vanskelig situasjon.

De sakkyndige peker at tiltalte har problemer med empati.

19-åringen ble fotografert da han løp fra åstedet på St. Hallvard videregående skole.

Mannen ble pågrepet kort tid etter knivstikkingen.

Foto: Mathias

– Da fornærmede forklarte om den verste situasjonen i sitt liv, satt tiltalte på bakerste benk og gjespet, sier Haugerud.

Kjent på nett

Tiltalte og jenta ble kjent med hverandre på nettet, og møttes flere ganger ansikt til ansikt. Fornærmede ville etter hvert ikke ha noe mer med tiltalte å gjøre og anmeldte tiltalte for trusler. Tiltalte erkjenner skyld for å ha truet jenta.

Både tiltaltes og fornærmedes forklaring gikk for lukkede dører, men jenta ville snakke med mediene utenfor rettssalen.

Fornærmedes bistandsadvokat, advokat Harald Stabell, har lagt ned påstand om 250.000 kroner i oppreisningserstatning.