Krever nei til reservasjonsmulighet i Oslo

Arbeiderpartiet ønsker å få med seg Oslo bystyre på et kommunalt nei til fastlegers reservasjonsmulighet.

Blodtrykk

Tone Tellevik Dahl (Ap) mener at kommunen allerede bør si nei til fastlegers reservasjonsmulighet.

Foto: Colourbox

Regjerningen har i samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti (KrF) blitt enige om å sikre fastlegers reservasjonsmuligheter mot å henvise til abortbehandling, men helseministeren vil at det skal være opp til hver enkelt kommune å avgjøre dette.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Tone Tellevik Dahl, mener kommunen bør si et prinsippielt nei allerede nå.

Dette handler om prinsippet om rett til helsehjelp. Kvinner har rett til selvbestemt abort i Norge, og det er fastlegenes ansvar å sørge for at pasienten får den helsehjelpen de har krav på.

Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Det har vært heftig debatt etter at regjeringspartiene og Krf gikk inn for å sikre fastleger reservasjonsmulighet. Senest torsdag var det en høring om tema i Stortinget.

Skal bestemmes kommunalt

Regjeringen arbeider med et forslag som sendes ut på høring over nyttår, men helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at det skal være opp til den enkelte kommune å bestemme om de vil inngå avtaler med kommunenes fastleger om at de kan reservere seg mot å henvise til abortbehandling.

Det skal skje etter bestemte kriterier for å sikre kvinnens rettigheter.

Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet har støtte i bystyret fra SV og Rødt for å fatte et prinsipielt vedtak om dette allerede på møtet i Oslo bystyre på onsdag.

Nå håper de på støtte fra Venstre for å få flertall for forslaget.

Toril Berge

Toril Berge (V).

Foto: Oslo Venstre

– Hvis Venstre mente noe med ikke å signere den borgerlige avtalen knyttet til dette punktet, så forutsetter jeg at partiet støtter dette forslaget. Dermed får vi flertall i Oslo bystyre, sier Tellevik Dahl fra NRK.

Viktig med høring

Leder i Oslo Venstre, Torild Berge synes det er for tidlig å ta stilling til dette forslaget nå, men er klar på hvor partiet står i saken.

– Vi ønsker ikke at leger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Men nå skal vi lese bakgrunnsmateriale for forslaget og ha høringer som en så alvorlig sak krever.