Hopp til innhold

Krever lovens strengeste straff

Aktor ber om inntil 21 års forvaring for Khan som drepte sine tre søstre.

Shahzad Khan

Shahzad Khan

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen, begrunnet påstanden om forvaring med at han mener det er fare for at tiltalte kan begå drap på nytt.

- Kan bli problem med datteren

- Jeg tror ikke at tiltalte er noen fare for folk på gata, sa Nicolaisen.

Men han viste til at tiltalte etter soning av fengselsstraff, vil være overhode i en familie med medlemmer i en alder som vil kunne bli et problem for tiltalte.

Aktor sa med andre ord at tiltaltes datter vil kunne komme i samme situasjon som hans søstre var i med hensyn til giftermål.

Søstrene levde med trusselen om arrangert ekteskap eller tvangsekteskap hengende over hodet. De hadde satt seg imot slike ekteskap og var ikke gift, selv om den eldste datteren tidligere hadde vært gift, men fått ekteskapet oppløst ved rettslig vedtak.

Ønsker minstetid på 10 år

De ugifte døtrene var en belastning for familien, særlig for faren, som ble gjort narr av på gata på grunn av sine ugifte døtre, påpekte aktor i sin prosedyre i retten.

- En slik situasjon kan oppstå igjen, sa Nicolaisen med henvisning til tiltaltes familieforhold.

Minstetiden mener aktor bør settes til 10 år, og maksimumstiden er 21. I motsetning til fengselsdom, kan forvaring bety at man i verste fall holdes innesperret hele livet fordi man anses som en fare for andre.

Khan ble siktet for drap under særdeles skjerpende omstendigheter etter at han skjøt og slo i hjel sine tre søsken.

Drapsvåpenet og bilde av den siktede 30-åringen.
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Husker ingenting

31-åringen inrømmet delvis straffskyld for drapet på sine tre søstre på Kalbakken i fjor, men Khan sier han ikke husker noe fra drapskvelden.

Et vitne i trippeldrapssaken hevdet i retten denne måneden at drapene på de tre søstrene på Kalbakken i fjor var planlagt.

Et annet vitne fortalte at hun i etterkant hadde hørt at drapene skjedde som følge av at broren måtte gjenopprette familiens ære fordi søstrenes livsførsel ikke var passende.